Lokalpolitik

Ja fra amtet til større havn i Skagen

Endnu er der vand vest for ydermolen ved indsejlingen til Skagen Havn, men der er land på vej. Både kommune og amt har godkendt lokalplanen for en havneudvidelse.  FOTO: PETER BROEN

Endnu er der vand vest for ydermolen ved indsejlingen til Skagen Havn, men der er land på vej. Både kommune og amt har godkendt lokalplanen for en havneudvidelse. FOTO: PETER BROEN

SKAGEN:Der blev taget forbehold, da Skagen byråd mandag aften endeligt godkendte lokalplanen for en udvidelse af havnen mod vest. Forbeholdet gjaldt Nordjyllands Amts indsigelse. Da amtets udvalg for teknik og miljø holdt møde i går besluttede politikerne, at amtet frafalder indsigelsen på tre vilkår. Det var de vilkår, som byrådet i Skagen havde taget højde for og indarbejdet i beslutningen. Det betyder med andre ord, at lokalplanen for udvidelsen af havnen nu er endeligt godkendt af både kommune og amt.