Børnepasning

Ja - i orden at forældrene skal betale

27 procent af Brønderslevs Røst mener, at prisstigningen for en børnehaveplads er i orden. Læs kommentarerne her

Søren Erik Nielsen, Stenum: Jeg mener ikke, det kan være en kommunal opgave, at finansiere madordningen. Dem der selv passer deres børn, kommer så til at betale for maden til dem der benytter pasningsordningerne, det må da stadig væk være en forældre opgave, at betale for sine børns mad. Steen Søgaard Petersen, Hjallerup: Alle undersøgelser peger på, hvor vigtigt det er for især børn at få sund og varierende kost hver dag. Tiltaget med en madordning i de enkelte daginstitutioner gør, at man på denne måde sikrer at børnene får en sund "madpakke" og samtidig kan børnene tillige indlemmes i den daglige madlavning, således de tidligt får et naturligt forhold til sund mad. Prisen på de 500 kr. synes jeg absolut er rimelig - det er ikke nemt at lave en god madpakke for 18,75 kr. om dagen. Lisse Larsen Jerslev: Ja, jeg synes, at det er i orden at forældre skal betale for maden, for så får alle børn ens mad. Men når det så er sagt, så synes jeg, at der skal følge penge med fra staten. for man kan ikke lave ordentlig og sund mad for det beløb, så jeg synes at det er en ommer fra Folketinget. Kirsten Jensen, Asaa: Jeg mener, det er i orden, hvis det er god og sund mad, der er jo lavet mange undersøgelser der viser, at maden har stor indflydelse på børns indlæring og adfærd. Jens Kjeldsen Høy, Dronninglund: Når pensionisterne f.eks. skal betale op til 3.000 kr. om måneden for mad udefra, så er det vel også rimeligt at børnene skal betale lidt. Gitte Krogh, Brønderslev: Jeg synes ikke en forhøjelse på kr. 450,00 i forældrebetalingen er urimelig for et frokostmåltid, men jeg havde gerne set, at der havde været tale om en frivillig ordning og ikke som nu en tvungen ordning. Nogle forældre har brug for aflastning i en travl hverdag, og vil gerne have mulighed for at købe frokostmåltidet til sit barn. Andre forældre vil gerne selv smøre sit barns madpakke. Begge muligheder bør, efter min opfattelse, være til stede. Ingen behøver dog at være bekymret for, at det ikke er et sundt måltid mad, der vil blive serveret, for måltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund mad i daginstitutioner. Nogle forældre har udtrykt bekymring for, at børnene vil få serveret vakuummad i plasticbakker. Denne bekymring skal forældrene ikke have. De vil få indflydelse på og vil blive medinddraget i processen, hvad måltidet skal indeholde. Elmer Østergaard, Brønderslev: Om prisen er rigtig vides ikke, men det er i orden, at forældre der ikke gider give deres børn en ordentlig start på dagen, skal da ikke have gratis mad på skolen. Det er jo ikke et økonomisk problem, men ugidelighed og dårlig madopdragelse af poderne, der er den virkelige årsag til emnet i det hele taget er kommet på dagsordenen. Børge Jensen, Manna: Ja. Alle bør betale for sin egen mad - efter evne. Men at gøre det lovpligtigt er overformynderisk. Etabler det som en frivillig ordning - i dialog med forældrene. Birgit Nedergaard, Jerslev: At kommunerne skal indføre madordninger i daginstitutioner har jeg ventet på i mange år, således sikres alle børn en sund og alsidig kost. Selv om 500 kr. umiddelbart lyder dyrt, er 18,75 kr/barn/dag billigt. At ordningen finansieres med forældrebetaling er også rimelig. De ældres madordninger er jo også brugerbetalte. Jørgen Algreen. Brønderslev: Med den berettigede fokus der på ret kost og gode spisevaner, må det anses for fornuftigt og rimeligt. Fælles madoplevelser er også med til at styrke sammenholdet i en gruppe og de godt 18 kr. det koster kan lyde dyrt, men selv en flad og kedelig madpakke koster da også. Så i forhold til sundheds- og fælleskabsgevinst må det være ok.