Lokalpolitik

Ja-kommentarer

INGEN SKOVBEGRAVELSER i Sæbygård Skov, siger plan- og miljøudvalget.Foto: Peter Broen

INGEN SKOVBEGRAVELSER i Sæbygård Skov, siger plan- og miljøudvalget.Foto: Peter Broen

Ingolf Hedegaard. Skagen: Jeg syntes det er i orden at blive begravet i skoven, men det skal være et sted som er udlagt til begravelsesplads, så man bevarer en vis respekt for afdøde. Kurt Bagge-Nielsen, Sæby: I lyset af at vort liv og levned er gennemreguleret fra undfangelse til død ¿ kunne det være lidt forfriskende med et frit valg vedr. det endelige ta' selv bords placering for orme og andet kryb. Sandsynligvis vil det ende med en kremering hvis "sagen" skal glide ned hos diverse kommunalpolitikere, som må kunne se det positive i den grønne og økologiske jordforbedringseffekt ¿ kalk, fosfor og kali ¿ der vil komme fremtidens træer til gode. Så vil man ¿ alt efter fortjeneste ¿ kunne sidde på sin sky og glæde sig over alt det positive man har bidraget til ¿ f.eks. forbedring af CO2 balancen. Og da ikke alle ¿ til sin tid ¿ er lige opsat på at flette ben med hvem som helst, lad dem så bare få et træ for sig selv. Jesper Bagge, Sæby: Selvfølgelig skal Frederikshavns Kommune give sin tilladelse, det eneste kommunen skal gøre er at udstikke retningslinierne. Det må da være op til ejerne af de forskellige skove om de vil tillade urnerne i netop deres skov. Ivan Bengtsen, Skagen: Jeg mener det er en god idé. Personligt kunne jeg da godt tænke mig en plads i skoven når den tid kommer. Hvis de efterladte så oven i købet kunne spare de 3000,- det koster for selve begravelsen (selv om vi betaler kirkeskat) er det et ekstra plus. Jens Chr. Jensen, Sæby: Det er forståeligt, at nogle mennesker kan føle en særlig tilknytning til bestemte steder ¿ og derfor ønsker at få asken sænket i jorden der, eller for den sags skyld spredt ud over marken. Så vidt jeg ved kan man allerede nu søge om at få spredt asken ud over havet. Det ser jeg ikke nogen problemer i. Derfor mener jeg også det er i orden at lave særlige områder til urnenedsættelse i bl.a. Sæbygaard Skov. Jeg synes ikke kommunen skal have driftsopgaver i den forbindelse. Jørgen Engelbreckt, Frederikshavn: Når man vælger sit eget gravsted, må man samtidig tænke på, at der skal være nogen til at holde det fremover. Måske bor ens børn og overlevende familie langt væk fra gravstedet og hvorfor give dem dårlig samvittighed over, at gravstedet ikke bliver holdt. Så, hellere et fredfyldt sted i en skov, end et uplejet gravsted, hvor ukrudtet vokser knæhøjt. Peter Laigaard, Frederikshavn: I følge alle undersøgelser hører danskerne ikke til de mest flittige kirkegængere og en række kirker bliver givetvis lukket i fremtiden, ligesom andelen af danskere medlem af folkekirken er faldende. Derfor må man formode at ønsket om skovbisættelse fremover bliver forstærket. Udfra denne betragtning, men også set ud fra at vi snakker om en afdøds sidste ultimative ønske, bør der være mulighed for i et samfund som vores, at opfylde et sådant beskedent ønske, på særlige afgrænsede pladser. Omkostningerne bør afholdes af boet efter den afdøde og således ikke belaste de offentlig kasser. Gitte Mortensen, Lyngså: Jeg mener helt klart det skal være tilladt ¿ dog kun i større skove og på særligt udvalgte steder her ¿ da det vil være et rigtig godt alternativ til at strø aske ud på havet. Kirsten Sørensen, Sæby: Det behøver da ikke at være kommunen, der skal have opsyn med "skov-gravene". Det kan vel enten høre under den skovfoged, som alligevel færdes i skoven eller under graverne til den tilhørende kirke. --- Pia Karlsen, Skagen: For de efterladte, og ikke mindst for den døende, betyder det ofte en hel del, hvor den afdødes urne og dermed jordiske rester, får sit endelig. Jeg syntes derfor man bør respektere et sådant ønske og som kommune give tilladelse til et område i en eller flere skove, hvor dette ønske kan opfyldes. Kommunen kan jo evt. forlange et gebyr, for at være tilsynsmyndighed, således at dette arbejde ikke behøver at blive en ekstra belastning for kommunens budget. Svend Larsen Syvsten: Ja, men jeg kender ikke kommunens økonomiske rammer som tilsynsmyndighed, men hvis der kan oprettes en form for en privat finansiering ser jeg ikke nogen fejl ved at folk bliver bisat i skoven. Flemming Gadensgård Sæby: Vi skal følge udviklingen, og det er bedre at være på forkant så det kan planlægges ordentligt. Vi har en masse pæne og hyggelige skove hvor der er ro, så det kan laves uden at genere nogen. Annika Jensen, Frederikshavn: Det er mærkeligt, at kommunen modsætter sig. Hvis folk betaler en bisættelsesafgift (brugerfinansiering) så bliver der ikke tale om nogen ekstra omkostning for kommunen. Peter Jensen, Frederikshavn: Som udgangspunkt har jeg ikke noget, at indvende mod skovbisættelser, når bare det bliver finansieret af dem der ønsker, at gøre brug af ordningen. Per Naldal, Frederikshavn: De eksisterende begravelsesordninger fungerer godt, men vi bør imødekomme de mennesker, der har et ønske om en begravelsesform, der er i pagt med naturen. For nogle mennesker vil det være en smuk tanke at kunne blive stedt til hvile i en dansk skov. Udgifterne til det kommunale tilsyn må kunne dækkes med en betaling i lighed med de eksisterende ordninger. Fransisca Torpsdal, Sæby: Jeg synes ikke skoven skal fyldes med urner, men det er helt i orden at lave en bisættelse i skoven. Man kunne f.eks. sprede asken ud i skovbunden eller over en eng, ja smukkere kan det da ikke være. Men ligefrem at sætte urner ud, hvor så folk kommer og går for at mindes eller måske lægge blomster, det hører kun hjemme på en kirkegård. Men personligt er jeg meget stemt for alt, hvad der har med naturen at gøre, lige såvel som havet jo også er en mulighed. Søren Kjellberg, Aalbæk: Jeg syntes det er en smuk tanke på linje med at få sin aske strøet ud over havet. Jeg finder ligeledes, at det er en dejlig uforpligtende måde for familien, at kunne gå en tur i skoven når de vil mindes en af deres kære. Jeg kunne godt selv ønske mig at ende mine dage under et stort smukt bøgetræ. Peer Risager, Købmanden i Voersaa: Uden at kende lovforslaget, ved jeg ikke, hvorvidt en kommune skal føre opsyn med en gravplads i et skovområde. Men, som jeg er orienteret via medierne, bliver det jo ikke små gravsteder, som er rundt om i vore skove, Men en blot en lille mindeplade, opsat på en træstamme. Derfor kan jeg ikke se den store kommunale udfordring i den problematik. Desuden har man jo allerede i dag, mulighed for at blive begravet på sin egen jord. Vel at mærke, hvis jordstykket er over en vis størrelse. Kommunens politikere bør også huske på, at de vil markedsføre Frederikshavn kommune, som en god bopælskommune. Derfor bør man også tilgodese de borgere, som måtte ønske en bisættelse i en skov ¿ hvis Folketinget giver mulighed herfor. Keld Gydum, Frederikshavn: Jeg er ikke medlem af Folkekirken og som et alternativ til "normale" begravelsespladser ¿ Kirkegårde ved Kirker eller som på Brønderslevvej ¿ ved Kapellet, kan jeg bestemt ikke se noget galt i Skovbisættelser. Jeg er ikke sikker på Sæbygårdskov. ville være "lokalt" nok for Mig, derfor burde der være et alternativ i Frederikshavn ¿ Skagen og Sæby Område. Et skovbisættelsessted ¿ skal jo vælges med omhu ¿ så det passer til formålet og er indbydende for både den der vælger Begravelseformen og de pårørende. evt. i form af "Min sidste Vilje" ¿ men helt naturligt skal Frederikshavn Kommune samarbejde med en løsning sammen med Foreningen Løvfald. Så svaret er JA ¿ NATURLIGVIS! Carsten Sørensen, Frederikshavn: Ja, selvfølgelig skal der gives lov til urnenedsættelse i skovene. Men det skal sker efter samme princip som de ukendtes grav. Uden nogle form for gravsten eller andet som siger der ligger nogle der. Men som service kan man får et koordinat på hvor urne er nedsat. Så i disse dage med gps er det nemt at finde frem til.