Ja-kommentarer

Aase Knudsen Jensen, Terndrup Da faglokaler til 7. klasse er meget dyre, vil der være en meget stor økonomisk besparelse på at flytte 7. klasserne. Hvis de ikke flyttes, skal alle elever også skifte lærere flere gange, når de starter i 7. klasse, og igen i 8. klasse bliver der et nyt opbrud, når der kommer flere elever fra de små skoler ind i klasserne. William Bluhme, Gerding Eleverne skal have mulighed for at vælge den nye skole og ikke være ¿tvunget¿ til at vælge den skole, som skolebussen er fokuseret på. Eksempelvis skoleeleverne fra Gerding ville måske have et bedre tilhørsforhold til Skørping Skole, men det er næsten umuligt at komme til denne skole med de nuværende busforbindelser. Svend Hørsman, Skørping Det er det helt rigtige for at få det rigtige skoleforløb i forhold til folkeskoleloven. Det var i øvrigt til debat allerede for syv år siden i den gamle Skørping Kommune, hvor der desværre ikke kunne skabes flertal herfor. Klaus Anker Hansen, Støvring Ifølge folkeskoleloven regnes 7. klasse som en del af udskolingen. Formålet med skolen er at udvikle de unge mennesker såvel fagligt som socialt. Det gør man altså bedst i miljøer, hvor der er andre unge, man kan ¿sparre¿ med. Kjeld Eriksen, Bælum Jeg tror, man højner det faglige niveau samt giver eleverne nogle flere udfordringer ved at samle dem på de større skoler, samt de får muligheder for at få flere kammerater. John Hamiltorn, Nørager 7. klasserne hører naturligt hjemme til overbygningen. Ved at samle disse kan man højne det faglige niveau for overbygningen. George Lyhne, Skørping Ifølge skoleloven hører 7., 8., og 9. klasser sammen. Delingen efter 7. klasse er kunstig og bunder i en gammel tradition. Allan Rank, Bælum Folkeskoler skal lære vores børn de færdigheder, børnene får brug for senere hen. Folkeskoler skal ikke sikre byers eksistens. Derfor bør eleverne flyttes til et, for eleverne, bedre fagligt tilbud på overbygningsskolerne.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk