Ja - kommunen skal sørge for skolemad

Birgitte Josefsen, Serritslev: Jeg mener kommunen skal sikre, at der igangsættes en proces, men det er de lokale skolebestyrelser der udformer det koncept der passer bedst til det enkelte lokalområde. Der kan jo sagtens være en løsning i Thise og en anden i Hjallerup. Arne M. Jensen, Brønderslev: På enhver arbejdsplads af en vis størrelse er der kantiner, hvor der kan købes mad - det samme bør være en selvfølge på skolerne. Et godt måltid mad er med til at styrke indlæringen. Det er ikke realistisk nu, med den økonomi kommunerne har, men målet bør være, at der serveres et måltid gratis mad til eleverne. Peter Larsen, Ø Brønderslev: Ja. Kommunen bør etablere en eller anden form for skolemadsordning, det er et skridt i den rigtige retning. Børn har brug for et godt og nærende måltid mad midt på dagen. Den rigtige skolemad, der gerne må være økologisk, giver sunde og mætte børn, der er i stand til at sidde stille og deltage i undervisningen. Peer Thisted, Hjallerup: Der skal være en mad ordning på Brønderslev Kommunes skole og børneinstitutioner. Hvordan den skal organiseres, ved jeg ikke, men det er meget vigtigt, at alle børn får morgenmad og frokost både i skolen og daginstitutionen. Kommunen skal ikke tage ansvaret fra forældrene, men i stedet være et tilbud og en mulighed. Ole Jespersgaard Øster Brønderslev: Jeg har selv været med til at indføre det, og mener det er rigtig godt, og det har også været med til, at flere har fået noget at spise, hvilket for mig er det allervigtigste. Så det kan forhåbentligt snart genindføres. Ole Bruun, Asaa: Uden mad og drikke duer helten ikke - og det skal ikke være wienerbrød og cola. Med det familiemønster som eksisterer idag, er det offentlige/staten/kommunen nødt til at tilbyde et sundt måltid i skolen, og der har vi indtil i dag ikke været for gode til i Brønderslev Kommune. Vi skal blive bedre. Bo Rosenkilde, Brønderslev: Man taler meget om vores børns sundhed, men når det så kommer til stykket vil man, politikerne, ikke ofre de nødvendige ressourcer. Det er sørgeligt. Lone Due Bak, Kraghede: I mange år har skolebestyrelserne på skolerne kæmpet en kamp for at få en skolebodsordning op at stå, og nu er det endelig lykkedes at kæmpe sig gennem regler og bureaukrati. Så sletter man mange års arbejde med et pennestrøg, fordi økonomien ikke er i orden. Det synes jeg er at blæse på det store frivillige arbejde, forældrene har gjort gennem årene. Dorthe Sørensen, Jerslev: Kommunen har de sidste par år brugt en frygtelig masse penge på at etablere køkkener til at lave maden i - og nu vil de droppe ud af det igen. Det er lidt typisk. Det har til valget helt sikkert givet nogle krydser - og nu er det pludseligt ikke spændende mere. Kirsten Jensen, Asaa: Jeg synes, det er en god ide med en kommunal madordning, da det jo flere gange er bevist, at indlæring og koncentration bedres ved ordentlig kost. Jytte Albrektsen, Brønderslev: I det her tilfælde er det en skandale, at kommunen smider en glimrende madordning lige ud i den blå luft. Efter al det arbejde de enkelte skoler har haft med at lave bod, indhente tilbud og vænne børnene til, at der er mad på skolen. Man kan altid diskutere om der er andre mere presserende ting at bruge pengene til på skolerne, men det er en fadæse at politikere tager en beslutning om, at der skal være mad - og så skal der bare ikke alligevel. Det her er mangel på dygtighed efter min mening. Jeppe Bisgaard, Brønderslev: Vi voksne klarer det ved at gå ned i firmaets kantine og købe et måltid mad, meget ofte billigt, fordi arbejdsgiveren forstår vigtigheden af at kunne tilbyde madordninger. Børnenes "arbejdsgiver" kommunen, har åbenbart ikke forstået betydningen af at kunne få et sundt måltid mad. Inger M.G. Vandkjær, Hallund: Det er et faktum, at kosten er af afgørende betydning for børns indlæring - mange børn får ikke morgenmad eller tilstrækkelig mad med hjemmefra. Det ville være fornuftigt at undersøge det nærmere, inden der endeligt tages beslutning for eller imod. Lilly Sørensen, Brønderslev: I princippet er det forældrenes ansvar, at børn får noget fornuftigt mad med i skole, men ikke alle forældre kan leve op til det. Jeg er sikker på, at en kommunal madordning vil være til glæde for alle. Der vil MÅSKE også blive en besparelse senere, fordi det giver nogle sundere børn, som har mere energi og overskud. Hildo Rasmussen, Asaa: Jeg mener, det er vigtigt, at børn får sund mad - det kan kommunen hjælpe til med. Man kan jo også få mad på kommunekontoret, når man er ansat der, hvorfor så ikke på skolerne. Byrådsmedlemmerne har jo heller ikke madpakke med, når de er til møder enten byrådsmøder eller udvalgsmøder. Henrik Vestergaard, Brønderslev: Det politiske system i Brønderslev kommune har med et slag ødelagt minimum 10 års arbejde i Skolebestyrelserne, især i Brønderslev by. Brønderslev kommune har en så flot målsætning, der siger Danmarks bedste folkeskole. Kære politikere: Få jer nu sat sammen og får løst de opgaver, I er sat at løse, således vi i hele Brønderslev kommune kan få Danmarks bedste folkeskole, med hvad der af følger af økonomiske ressourcer. Det er for nemt at bruge en "Klitgaard": Vi har ikke råd - Jo - vi har ikke råd til at lade være. Henriette Sørensen, Brønderslev: Da det er en kommunal skole, og det også kommunes pligt, at sørge for at byens børn kan blive tilbudt sund mad. Kommunen kan være med til at påvirke børnene til at få en sund hverdag, muligvis også forældrene. Hardy Jeppesen, Dronninglund: P. g. a børnefamiliernes ofte meget stressede hverdag, synes jeg det er en god ide, at skolerne har en madordning der sikrer at børnene får sund mad hver dag. Hanne Svensmark, Jerslev: Fordi madpakker er kedelige/ svære at gøre spændende og ernæringsrigtige og børnenes lyst til og mulighed for at spise rigtigt og sundt fremmer indlæringen og koncentrationsevnen. Det er en måde at støtte forældrene i deres bestræbelser på at give børnene den rette kost. Gitte Krogh, Brønderslev: Der har også i Brønderslev Kommune været drøftet skolemad gennem flere år, og derfor er der en forventning om, at det er kommunens opgave at sørge for, at der kan købes mad på skolerne. Det er mit håb, at det bliver økonomisk muligt at igangsætte projektet i løbet af år 2009, så der kan tilbydes eleverne mad af god kvalitet til rimelige priser. Gitte Bové, Brønderslev: Det er helt bestemt kommunens opgave, at skolen kan tilbyde fornuftige madordninger/tilbud til børnene. Tænk på hvad alternativet kan blive - ukoncentreret børn - stressede lærer. Jens Chr. Vestergaard, Brønderslev: Der skal selvfølgelig være en betaling. Man sparer jo selv at lave madpakken Benny E. Karlsen Dronninglund: Med samfundets udvikling i den forkerte retning, mht. børns trivsel og for lidt motion og aktiviteter, bør kommunen sikre sund og velnærende mad til alle skolebørn. Både af hensyn til børnenes kropspleje og bevidsthedsgørelse af sund mad og motion, men også for at sikre bedre undervisning, idet sund mad også sikre bedre indlæring. Bendt Danielsen, Dronninglund: Det er primært et forældreansvar at sørge for, at deres børn får sund mad, når de er i skole. Men med henvisning til byrådets vedtagne sundheds- og kostpolitik, er det også en byrådsopgave at sikre, at der kan tilbydes børnene at købe et sundt måltid hver dag. Derfor bør byrådet påtage sig opgaven, så der snarest muligt (budget 2009) iværksættes en sådan ordning gældende for alle skoler i Brønderslev Kommune.