Ja - kommunen skal sørge for skolemad

Birgitte Josefsen, Serritslev: Svaret er både ja og nej. Jeg mener kommunen skal sikre, at der igangsættes en proces, men det er de lokale skolebestyrelser der udformer det koncept der passer bedst til det enkelte lokalområde. Der kan jo sagtens være en løsning i Thise og en anden i Hjallerup. Nogle steder er der måske en lokal kro, der vil levere mad til skolen, og andre steder kan der måske findes andre løsninger. Men som familiestrukturen er i dag, skal vi sikre, at der kan købes et sundt måltid mad på skolen. Det skal dog altid være frivilligt - det er trods alt i sidste ende forældrenes ansvar, så det er da legitimt at smøre en sund madpakke til børnene, stadigvæk. Helle Lykkegaard, Dronninglund: Sund mad mod betaling kunne være godt for vores børn, så de får noget sundt mad. Steen Søgaard Petersen, Hjallerup: Jeg mener absolut, at det er i kommunens interesse at tilbyde sund skolemad på samtlige skoler/institutioner mv. Dette kunne være med til at modvirke tendensen i samfundet med et stigende antal overvægtige børn/unge, som på sigt kan betyde store kommunale/regionale udgifter indenfor eksempelvis sundhedssektoren. Men når det er sagt - er det ikke kun en kommunal opgave at finansiere dette. Tværtimod må forældrene på banen og betale, hvad det koster - eventuelt med et lille kommunalt tilskud. Derimod er det kommunens forpligtigelse hurtigst muligt at få bragt forholdene og de fysiske rammer på skoler/institutioner ajour, således de sundhedsmæssige forskrifter kan overholdes. Arne M. Jensen, Brønderslev: På enhver arbejdsplads af en vis størrelse er der kantiner, hvor der kan købes mad - det samme bør være en selvfølge på skolerne. Et godt måltid mad er med til at styrke indlæringen. Det er ikke realistisk nu, med den økonomi kommunerne har, men målet bør være, at der serveres et måltid gratis mad til eleverne. Peter Larsen, Ø Brønderslev: Ja. Kommunen bør etablere en eller anden form for skolemadsordning, det er et skridt i den rigtige retning. Børn har brug for et godt og nærende måltid mad midt på dagen. Den rigtige skolemad, der gerne må være økologisk, giver sunde og mætte børn, der er i stand til at sidde stille og deltage i undervisningen. Det er min opfattelse, at samfundets krav til øget faglighed, går hånd i hånd med elevernes velvære. Af sociale grunde bør skolemaden betales over kommune og statsskatten. Vi ved at Brønderslev Kommunes økonomi er presset. Efter min mening bør skolemad prioriteres højt, men pengene skal også komme fra region og regering. Peer Thisted, Hjallerup: Der skal være en mad ordning på Brønderslev Kommunes skole og børneinstitutioner. Hvordan den skal organiseres, ved jeg ikke, men det er meget vigtigt, at alle børn får morgenmad og frokost både i skolen og daginstitutionen. Kommunen skal ikke tage ansvaret fra forældrene, men i stedet være et tilbud og en mulighed. Der er ingen tvivl om, at børnene vil have stor glæde at mad ordninger. Ole Petersen, Dronninglund: Jeg tænker på alle de børn og unge, som ikke har madpakke med. Endvidere vil mange af de madpakker, som er med i skoletasken ikke være særlig spiselige her sommerdage især, når de glemmer at lægge den i køleskabet. Jeg tror heller ikke, at der er nogen forældre, som er kede af det, hvis madpakken afskaffes - tværtimod. Ole Jespersgaard Øster Brønderslev: Jeg har selv været med til at indføre det, og mener det er rigtig godt, og det har også været med til, at flere har fået noget at spise, hvilket for mig er det allervigtigste. Så det kan forhåbentligt snart genindføres. Ole Bruun, Asaa: Uden mad og drikke duer helten ikke - og det skal ikke være wienerbrød og cola. Med det familiemønster som eksisterer idag, er det offentlige/staten/kommunen nødt til at tilbyde et sundt måltid i skolen, og der har vi indtil i dag ikke været for gode til i Brønderslev Kommune. Vi skal blive bedre. Bo Rosenkilde, Brønderslev: Man taler meget om vores børns sundhed, men når det så kommer til stykket vil man, politikerne, ikke ofre de nødvendige ressourcer. Det er sørgeligt. Malene Svane, Brønderslev: Ja, fordi man går ind for sundhed i kommunen - og det at børnene fungerer optimalt i skolen må være lig med sundhed. Lone Due Bak, Kraghede: I mange år har skolebestyrelserne på skolerne kæmpet en kamp for at få en skolebodsordning op at stå, og nu er det endelig lykkedes at kæmpe sig gennem regler og bureaukrati. Så sletter man mange års arbejde med et pennestrøg, fordi økonomien ikke er i orden. Det synes jeg er at blæse på det store frivillige arbejde, forældrene har gjort gennem årene. Vores børns kost er noget af det vigtigste der findes. Besparelsen er for kortsigtet og ikke ordentlig gennemtænkt. Lisse Larsen, Jerslev: Ja, jeg synes, at det er kommunens pligt at sørge for, at der kan købes mad på skolerne. Der er mange børn som ikke har madpakke med i skole, og så er det godt, man kan købe mad på skolen, så de ikke skal ned i byen efter det, for så kan det nemt blive til slik de køber. Så jeg håber for børnene, at der bliver ved med at kunne købes sund mad på skolerne. Lars Nielsen, Brønderslev: Der bør sættes fokus på bedre kost og mere motion i skoler, børnehaver og SFO’er. Herunder vil der med fordel kunne laves blandt andet temauger - hvor såvel skolelæger/sundhedsplejersker og forældre inddrages i samarbejde med lærer og elever om det at have fokus på sundhed. Det vil på både kort og lang sigt blive en billig løsning på de sundhedsproblemer vi har i dag. Dorthe Sørensen, Jerslev: Kommunen har de sidste par år brugt en frygtelig masse penge på at etablere køkkener til at lave maden i - og nu vil de droppe ud af det igen. Det er lidt typisk. Det har til valget helt sikkert givet nogle krydser - og nu er det pludseligt ikke spændende mere. Kirsten Jensen, Asaa: Jeg synes, det er en god ide med en kommunal madordning, da det jo flere gange er bevist, at indlæring og koncentration bedres ved ordentlig kost. Jytte Albrektsen, Brønderslev: I det her tilfælde er det en skandale, at kommunen smider en glimrende madordning lige ud i den blå luft. Efter al det arbejde de enkelte skoler har haft med at lave bod, indhente tilbud og vænne børnene til, at der er mad på skolen. Man kan altid diskutere om der er andre mere presserende ting at bruge pengene til på skolerne, men det er en fadæse at politikere tager en beslutning om, at der skal være mad - og så skal der bare ikke alligevel. Men det er set før på skoleområdet - først tager man en beslutning, sætter skolen til at arbejde med det, skolebestyrelsen også - og så droppes det. Helt ærligt - det her kan politikerne ikke være bekendt! Enten har man vedtaget noget - eller også har man ikke. Det her er mangel på dygtighed efter min mening. Jeppe Bisgaard, Brønderslev: Enhver ved at alle, voksne som børn, har brug for sundt og nærende "brændstof" for at yde det optimale, herunder indlæring. Vi voksne klarer det ved at gå ned i firmaets kantine og købe et måltid mad, meget ofte billigt, fordi arbejdsgiveren forstår vigtigheden af at kunne tilbyde madordninger. Børnenes "arbejdsgiver" kommunen, har åbenbart ikke forstået betydningen af at kunne få et sundt måltid mad, så nu er børnene overladt til f.eks. at spise et af tidens store hits: udhulet franskbrød fyldt med flødeboller. Per Hardahl, Brønderslev: Ja, det mener jeg, det er. Mest set ud fra et samfundsmæssigt sundhedsaspekt. Dog mener jeg ikke, det nødvendigvis er det kommunale system der skal betale - men evt. en dele ordning med egenbetaling, således at alle er interesserede i ordningen. Inger M.G. Vandkjær, Hallund: Det er et faktum, at kosten er af afgørende betydning for børns indlæring - mange børn får ikke morgenmad eller tilstrækkelig mad med hjemmefra. Der er mange modeller for, hvordan det kan gennemføres. Det ville være fornuftigt at undersøge det nærmere, inden der endeligt tages beslutning for eller imod. Lilly Sørensen, Brønderslev: I princippet er det forældrenes ansvar, at børn får noget fornuftigt mad med i skole, men ikke alle forældre kan leve op til det, og så er der også et tidspunkt, når børnene bliver lidt større, hvor de bliver "flove" over den mad de har med og ikke vil spise det. Jeg er sikker på, at en kommunal madordning vil være til glæde for alle. Der vil MÅSKE også blive en besparelse senere, fordi det giver nogle sundere børn, som har mere energi og overskud. Hildo Rasmussen, Asaa: Jeg mener, det er vigtigt, at børn får sund mad - det kan kommunen hjælpe til med. Man kan jo også få mad på kommunekontoret, når man er ansat der, hvorfor så ikke på skolerne. Byrådsmedlemmerne har jo heller ikke madpakke med, når de er til møder enten byrådsmøder eller udvalgsmøder. Vi skal tænke fremad - det er jo børnene der skal lære at spise sundt Henrik Vestergaard, Brønderslev: Det politiske system i Brønderslev kommune har med et slag ødelagt minimum 10 års arbejde i Skolebestyrelserne, især i Brønderslev by. Der er kæmpet en indædt kamp for at kunne tilbyde vores folkeskoleelever et tilbud/tilskud til sund og nærende skolemad. Der skal ikke herske tvivl om, at det er forældrenes ansvar, at børnene har madpakker med i skolen. Fakta er imidlertid, at mange forældre ikke påtager sig ansvaret med sunde og nærende madpakker, der giver eleverne den næring, der er nødvendig for at være modtagelig for indlæring. Mange elever, især i de ældste klasser, får i stedet penge med, der så efterfølgende bruges til sodavand og chips i byen. Det er disse fakta, man fra politisk side har valg at tilsidesætte. Man har valgt udelukkende at se forholdene i et økonomisk budgetmæssigt perspektiv. Brønderslev kommune har en så flot målsætning, der siger Danmarks bedste folkeskole. Den holder ikke, så længe man politisk bryder den ene politiske tilkendegivelse efter den anden. Kære politikere: Få jer nu sat sammen og får løst de opgaver, I er sat at løse, således vi i hele Brønderslev kommune kan få Danmarks bedste folkeskole, med hvad der af følger af økonomiske ressourcer. Det er for nemt at bruge en "Klitgaard": Vi har ikke råd - Jo - vi har ikke råd til at lade være. Henriette Sørensen, Brønderslev: Da det er en kommunal skole, og det også kommunes pligt, at sørge for at byens børn kan blive tilbudt sund mad. Kommunen kan være med til at påvirke børnene til at få en sund hverdag, muligvis også forældrene. Hardy Jeppesen, Dronninglund: P. g. a børnefamiliernes ofte meget stressede hverdag, synes jeg det er en god ide, at skolerne har en madordning der sikrer at børnene får sund mad hver dag. Hanne Svensmark, Jerslev: Fordi madpakker er kedelige/ svære at gøre spændende og ernæringsrigtige og børnenes lyst til og mulighed for at spise rigtigt og sundt fremmer indlæringen og koncentrationsevnen. Det er en måde at støtte forældrene i deres bestræbelser på at give børnene den rette kost. Hanne Nielsen, Ørum: Det er en kommunal opgave, at sørge for at skolebørnene har adgang til en sund og nærende mad. Flere og flere undersøgelser viser, hvilken stor betydning kosten har for børnenes indlæring, og i sidste ende kan det dermed være en gevinst for kommunen. Gitte Krogh, Brønderslev: Der har også i Brønderslev Kommune været drøftet skolemad gennem flere år, og derfor er der en forventning om, at det er kommunens opgave at sørge for, at der kan købes mad på skolerne. Vi kunne alle ønske os, at der hver dag kunne serveres et godt "fælles" måltid mad for eleverne, men det har vist, at ingen madordninger kan hvile 100% i sig selv økonomisk, og det er også årsagen til, at de igangsatte projekter i Brønderslev kommune lukkes, og drøftes igen i forbindelse med budget 2009. Det er mit håb, at det bliver økonomisk muligt at igangsætte projektet i løbet af år 2009, så der kan tilbydes eleverne mad af god kvalitet til rimelige priser. Flemming Sørensen, Brønderslev: Dette er en fin kommunal opgave, som let burde kunne fungere. I vores samfund er fedme et voksende problem, som vil koste samfundet mange penge. Det er vil være positivt, at børn både hjemme og på skolen lærer omkring sund ernæring. Det skal naturligvis være en form for brugerbetaling, således at det meste af omkostningen ikke finansieres af kommunen. Kommunen kunne måske stille arbejdskraft til rådighed, således man også aktiverer nogle mennesker som har problemer med integration på arbejdsmarkedet, med meningsfyldt arbejde og samtidig gør deres hverdag positiv. Morten Nørgaard Hald, Brønderslev: Det vil samlet set være en god idé med en kommunal madordning. Det er velkendt, at mange unge ikke lever sundt, men lever af junkfood som chips og cola. Ud over at forbedre elevernes sundhedstilstand, så skaber vi med et sundt og mættende middagsmåltid forudsætningen for at eleverne kan bevare deres koncentration gennem en hel skoledag, og dermed kan få et større udbytte af deres skolegang. Steen Christensen, Klokkerholm: Det skal være en offentlig opgave for at sikre, at alle børn og unge får "energi til hjernen". I den travle hverdag set vi desværre for mange børn der ikke har madpakke med. Junkfood og cola er kommet til DK fra USA og derfor skal det offentlige investere i børnene igennem sund mad. Gitte Bové, Brønderslev: Det er helt bestemt kommunens opgave, at skolen kan tilbyde fornuftige madordninger/tilbud til børnene. Tænk på hvad alternativet kan blive - ukoncentreret børn - stressede lærer. Jens Chr. Vestergaard, Brønderslev: Der skal selvfølgelig være en betaling. Man sparer jo selv at lave madpakken Charlotte Mønster, Sterup: Ja, jeg synes helt klart, at det bør være en kommunal opgave at sørge for at skolebørnene i kommunen får mulighed for at få/købe sundt mad hver dag, og dermed få mere energi til at koncentrere sig i timerne. Fordi alle parter får en positiv effekt af det. Eleverne bliver bedre tilpas og bliver bedre til at indlære, og kommunen får en flok dygtige skoleelever ud af det, som alle kan være stolte og tilfredse med. Benny E. Karlsen Dronninglund: Med samfundets udvikling i den forkerte retning, mht. børns trivsel og for lidt motion og aktiviteter, bør kommunen sikre sund og velnærende mad til alle skolebørn. Både af hensyn til børnenes kropspleje og bevidsthedsgørelse af sund mad og motion, men også for at sikre bedre undervisning, idet sund mad også sikre bedre indlæring. Så må det politiske system diskutere evt. egenbetaling, men kommunen bør have forpligtelsen til at sikre tilbud om skolemad til hele kommunen. Bendt Danielsen, Dronninglund: Det er primært et forældreansvar at sørge for, at deres børn får sund mad, når de er i skole. Men med henvisning til byrådets vedtagne sundheds- og kostpolitik, er det også en byrådsopgave at sikre, at der kan tilbydes børnene at købe et sundt måltid hver dag. Derfor bør byrådet påtage sig opgaven, så der snarest muligt (budget 2009) iværksættes en sådan ordning gældende for alle skoler i Brønderslev Kommune.