Lokalpolitik

Ja og nej til nye sommerhuse

Nej til Sæby og ja til Bratten

John Christensen: - Vi har gode erfaringer.

John Christensen: - Vi har gode erfaringer.

SÆBY/BRATTEN:Det blev til både et nej og et ja til planer om nye sommerhuse på plan og miljøudvalgets møde i denne uge. De planer, udvalget sagde nej til, drejer sig om opførelse af yderligere 12 sommerhuse i sommerhusområdet Strandgården nord for Sæby. Der er plads til at udstykke 12 grunde i et hul i den nuværende bebyggelse, og sommerhusforeningen ønsker at udstykke det for at få midler til at gennemføre forbedringer i hele sommerhus området. - Det er det sidste åbne område, som giver frit udsyn over stranden og havet fra hele det store boligområde, og det hul vil vi ikke have lukket til med sommerhuse, siger formanden for udvalget, John Christensen (V). - Der skal også være arealer til rekreative aktiviteter som boldspil, drageopsætning og lignende i området, og det vil en udstykning forhindre, siger han. Bratten Udvalget har det helt anderledes med planerne for en ny stor sommerhusudstykning i Bratten. Den kan de gå ind for. Der er udarbejdet et lokalplanforslag for udstykning af 140 sommerhusgrunde på et areal, som blev inddraget til sommerhusbebyggelse i forbindelse med, at det for et par år siden blev åbnet mulighed for at udlægge arealer til i alt 8.000 sommerhusgrunde i hele landet. Efter denne godkendelse må der bygges 170 sommerhuse på arealet ved Bratten. - Plan og miljøudvalget er dog meget tilfredse med, at der i lokalplanforslaget kun åbnes mulighed for at bygge 140 huse, så området ikke får karakter af at alt skal plastres til med huse, som ligger alt for tæt, siger John Christensen. Brian Pedersen og Paul Rohde Andersen, begge SF, ønsker at der sker en kloakering af sommerhusområdet i forbindelse med udstykningen, og det synspunkt er tilføjet udvalgets indstilling til byrådet. John Christensen siger, at flertallet i udvalget mener det er tilstrækkeligt med nedsivningsanlæg eller lignende. - Det skyldes ikke mindst, at der er gode erfaringer med nedsivning i forbindelse med, at der også etableres miler, siger John Christensen.