EMNER

Ja på tre betingelser

Kristendemokraterne er et midterparti, som i en nøgleposition skal vælge at samarbejde enten med rød eller blå stue.

Det kan føles som et valg mellem pest eller kolera, men valget skal foretages før eller siden. Det bør være før, for vælgerne har krav på i god tid før et valg at vide, hvilken side KD vurderer som det mindst dårlige og dermed giver første prioritet. Derfor har Hovedbestyrelsen i lørdags foretaget dette valg. Naturligvis har KD nogle politiske hovedkrav, for at lægge sine mandater i den borgerlige vægtskål. Disse hovedkrav er også besluttet på hovedbestyrelsesmødet, så vælgerne ved hvad, en stemme på KD vil blive brugt til. Hvis ikke KD i en nøgleposition kan få opfyldt disse rimelige hovedkrav hos de borgerlige, så forbeholder KD sig ret til at søge dem opfyldt til den anden side. Måske tillagt andre krav, som KD vil have styr på til den side. Kristendemokraternes tre hovedkrav er følgende: 1. En kommende regering skal sikre familierne større fleksibilitet og frihed i hverdagen ved at indføre en flekskonto, hvor man kan forlade arbejdsmarkedet i perioder for at prioritere familielivet mens børnene er små, for så at blive længere tid på arbejdsmarkedet, når børnene er store. 2. En kommende regering skal sikre, at alle borgerne i alle egne af landet har den samme adgang til sundhedsydelser og velfærd. Det betyder, at borgerne maksimalt må have 30 minutters kørsel til et sygehus med skadestue og fødegang. 3. En kommende regering skal tage initiativ til fra 2012 gradvist at hæve udviklingsbistanden til 1 % af BNI. Jeg er selv medlem af hovedbestyrelsen og står helt inde for denne beslutning. Ad. 1: Der skal tages fat på Danmarks vigtigste grundlæggende problem, som er, at alt for mange børn får en utryg og stressende opvækst, blandt andet fordi kernefamiliens værdier ikke bliver nok værdsat i lovgivningen. Ad. 2: Alt imens folketingsmedlemmer og ministre i årtier har talt om decentralisering og nærdemokrati er der ført og føres fortsat en politik, som er direkte modsat rettet. Her siger KD: Nok er nok! Nu skal der handles i overensstemmelse med de fine ord. Jeg vil i Folketinget vurdere alle love på, om konsekvensen bliver decentralisering eller centralisering! Ad. 3: Jeg er overbevist om, at missionærerne i de fattige lande har skabt væsentlig mere udvikling og vestlig forståelse i disse lande end den væbnede kamp. - Og det er sket for langt færre midler! Her skal Danmark igen til at vise vejen - den bedste vej!

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk