Ja-sigernes kommentarer

Frederikshavns Røst

Peter Jensen, Frederikshavn: Bliver der brug for stadion i fremtiden? Vil det nuværende alligevel ikke kunne opfylde betingelserne. Lilly Pedersen, Frederikshavn: Min holdning er, at et Stadion som vores ikke er med til at forskønne byen. De storhedstider der var engang i forhold til fodbold er jo længst forbi. En skole med visioner og drømme for alle unge kunne være inspirator til, at der i fremtiden satses på et nyt og mere nutidigt stadion med plads til at der satses på et professionelt islæt i forhold til sport generelt. Jens Munk, Frederikshavn: Et station - som ikon for Guld Harald og Mie inden Italien - og FFI næsten i bedste række er fra før 1979, hvor jeg flyttede til byen. For FFIére næsten lige så helligt som arresten i den gamle borgmestergård i Skagen og helt ærligt skal det stå i vejen for fremtid til midtbyens skolesøgende børn (...) Pas på når plankeværket skal ned - er det ikke deponeringaffald? Henrik Røde Jensen, Frederikshavn: Idéen med at bygge en ny skole, der hvor stadion i dag er placeret, er for så vidt en god idé, hvis ikke eksempelvis Ørnevejen Skole er brugbar mere til formålet. Et fodboldstadion kan ligge mange forskellige steder i byen, og nu har FFI da endelig muligheden for at få et mere moderne og tidssvarende stadion end det, der ligger der i dag. Hvis FFI kan få en skriftelig garanti fra de ledende politikere (det er vist nødvendigt) om et nyt og moderne stadion på en anden beliggenhed, er det bare om at slå til i en fart. Frederikshavn Hanne B. Larsen: Ja, det er en god og fremsynes ide at give plads til en midtbyskole. Gerne en skole, hvor man som borger kan se de visioner Frederikshavn kommune gerne skulle have på skoleområdet. En skole der medtænker, hvordan visionær pædagogik bedst får rum, hvor der er tænkt i bæredygtige og energirigtige materialer. En skole der kan danne forbillede for kommende skolerenoveringer og nybygninger. Mads Dyhr, Skagen: Da FFI er lavere rangerende i Jyllandsserien end SIK kan de spille sine hjemmekampe på Skagen Stadion - lidt a la VEB som primært spiller i arena nord... man kunne evt. fusionere de 2 klubber under navnet FC østvendsyssel. Carsten Sørensen, Frederikshavn: Man forventer da, at de bygger et nyt stadion på Fodboldvej. Men ikke nødvendigvis et stadion til 40-50 mio. Nok nærmere i 5-15 mio. kr"s klassen. Morten K. Søndergaard, Skagen: Beslutningen om at nedrive Frederikshavn Stadion til fordel for en placering af en ny midtbyskole bygger på en demokratisk flertalsbeslutning - at en politisk styregruppe har været den gennemførende kraft ændre ikke på det forhold. Den oplevede mangel på demokrati bunder mere direkte sagt ikke i realiteter (...)