Skolelukninger

Ja tak til decentral skolestruktur

Lokalpolitikere er indstillet på at lytte til forældrenes og brugernes ønsker

ASAA:Der skal fortsat være en decentral skolestruktur i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Der skal også fortsat være to gymnasier med et dertil indrettet og velfungerende, kollektivt trafiksystem. Sådan lød de overordnede budskaber, da 15 byrådskandidater fra både Dronninglund og Brønderslev kommuner torsdag aften var samlet til valgmøde i Asaa for dér blandt andet at sætte fokus på uddannelsestilbuddene og den kollektive trafik i den nye storkommune. Lad skolerne blive Med hensyn til folkeskolerne i den nye kommune var der blandt de fremmødte politikere bred enighed om, at den nuværende decentrale skolestruktur i Dronninglund og Brønderslev kommuner skal bevares i den nye fusions-kommune, men Brønderslevs Karl Emil Nielsen (DF) bemærkede her også, at han er knapt så decentralt indstillet som kollegerne i Dronninglund Kommune, når det gælder uddelegeringen af ansvar til de enkelte skoler. - Lærerne skal undervise, og inspektøren skal sørge for at at skabe det bedst mulige pædagogiske niveau, menalt andet i forbindelse med skolernes drift skal der være folk i forvaltningen til at klare, sagde han. Også Asaas Kristian Nielsen (KD) var lun på ideen om at bevare den nuværende skolestruktur, men han påpegede samtidig, at der i dag er frit skolevalg. - Hvis forældrene vil flytte deres børn, bliver vi derfor nødt til at forholde os til det, tilføjede han. Lyt til forældrene Også dét var der blandt de fremmødte bred enighed om, og Dronninglunds Bendt Danielsen (Borgerlisten) understregede i den forbindelse tillige, at man i det nye byråd skal udvide denne lydhørhed til også at omfatte de forældrebestyrelser, der eventuelt måtte ønske at få flyttet deres 7. klasser til overbygningsskolerne - som det har været på tale i Brønderslev Kommune. I forbindelse med skoledebatten fik Ørsøs Karsten Sommer (K) også skabt "liv i kludene", da han foreslog den nye kommunes 10. klasser ombygget til et nyt og decideret brobygningsforløb for de unge, men her endte debatten dog i sidste ende alligevel med, at alle - også Karsten Sommer - bakkede op om at fastholde to 10. klassecentre i den nye kommune - et i Dronninglund og et i Brønderslev. Ja til to gymnasier I forbindelse med uddannelsesdebatten blev der på valgmødet naturligt nok også sat fokus på fremtiden for de nuværende gymnasier i Dronninglund og Brønderslev, og også her var der i politiker-panelet en udtalt enighed om, at begge gymnasier skal bevares. - Vi forventer, at de to gymnasier vil kunne bestå, men det kræver en indsats, hvor vi sikrer os, at der på gymnasierne fortsat er tale om gode uddannelsesmiljøer, en god tilpasning til gymnasiereformen og - ikke mindst - en velfungerende kollektiv trafik, sagde således Bendt Danielsen, der samtidig understregede vigtigheden af, at der med den kollektive trafik bliver tale om en løsning, hvor der køres både på kryds og tværs i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune og på tværs af de nye kommunegrænser. - Vi skal tænke i både øst-vest og syd-nord, så vi fortsætter med at få elever uden for kommunens grænser, tilføjede han. Behov for fleksibilitet Var det ligeledes en holdning, som de fremmødte byrådskandidater kunne samles i enighed om, så slog flere af disse også fast, at det med hensyn til den fremtidige kollektive kollektive trafik gælder om at tænke nye og kreative tanker for at få stablet det rette tilbud på benene. Brønderslevs Arne M. Jensen (S) var i den forbindelse én af dem, der pegede på, at den nuværende tele-taxa-ordning p.t. er én af de "bedst bevarede hemmeligheder", og at det måske med netop dén som udgangspunkt var muligt at finde en fleksibel ordning, der sikrer, at kundernes behov bliver opfyldt - og at der ikke køres rundt i kommunen med tomme busser. - Der forestår en stor opgave på det her område, tilføjede Karl Emil Nielsen.