Ja, tak til dronningen

40 års jubilar glæder sig til at takke for fortjenstmedalje

Rådmand Tina French udbringer et trefoldigt leve for medaljemodtageren, Ellen Andreasen (med familien i baggrunden).Foto: Torben Hansen

Rådmand Tina French udbringer et trefoldigt leve for medaljemodtageren, Ellen Andreasen (med familien i baggrunden).Foto: Torben Hansen

– Hvis dronningen inviterer, så kommer jeg da. Det har dronningen imidlertid ikke gjort endnu, men det forventes. Sygehjælper Ellen Andreasen, 60 år, modtog i går – med et halvt års forsinkelse – Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, og der er tradition for en indbydelse til takkeaudiens. Medaljen tildeles personer, der har været ansat i det offentlige i mindst 40 år. Begivenheden blev fejret på plejehjemmet Sofiegården i Sofiendal, hvor ældre- og handicaprådmand Tina French overbragte medaljerosetten. Det var således anden gang, at Ellen Andreasen stillede op til festivitas i anledning af sit jubilæum. Igen blev hun omtalt som en altid hjælpsom og omstillingsparat medarbejder. Det egentlige jubilæum fandt sted 1. februar. Det var nemlig 1. februar 1968, den kun 20-årige Ellen Andreasen kom til Skalborglund, som havde taget imod de første beboere få måneder forinden. I 1971 var hun omkring Sygehus Nord og vendte tilbage som uddannet sygehjælper. Fra 1. november 1997 var arbejdsstedet Sofiegården, hvortil beboerne fra Skalborglund var flyttet, da Skalborglund blev omdannet til aflastningsinstitution. – Ellen Andreasen har gennemgået to kommunalreformer og altid levet op til ældre- og handicapforvaltningens tre værdier: nærvær, ansvarlighed og respekt, sagde rådmanden. Når hovedpersonen selv ser tilbage, så er de mange år bare gået, og de er gået godt. Det meste af tiden har hun arbejdet på deltid og altid mødt forståelse for skiftende behov, da børnene – en datter og en søn på nu 35 og 37 år – var små og voksede op. Privatadressen er nu Kirkedalen i Svenstrup, men var indtil for to år siden St. Restrup, hvor hun og manden drev gartneri. I mange år var der tradition for, at beboerne blev inviteret på kaffe og rundvisning, når drivhusene var plantet til om foråret og ved juletid. – Den slags er der ikke tid til mere, bemærker hun. Selv om der skal løbes hurtigere, så er hun ikke bleg for den påstand, at hendes beboere passes optimalt. Sofiegården har 50 beboere, som er opdelt i fire enheder. Ellen Andreasen holder af sit arbejde, og hun bliver ved i hvert fald i to år endnu.