Lokalpolitik

Ja tak til Hals og Dronninglund

Siger vælgerne på tirsdag ja til at lægge Hals og Dronninglund sammen, er det bosætningen, de rekreative værdier, nærheden og den decentrale udvikling, der satses på

HALS:Byrådet i Hals har forud for folkeafstemningen på tirsdag om Hals Kommunes fremtid nedsat et valg-udvalg, der har fået til opgave skriftligt at give vælgerne en mulighed for at vurdere fordele og ulemper ved at gå sammen med enten Dronninglund eller Aalborg. I det følgende er det valg-udvalgets tanker om en sammenlægning af Hals og Dronninglund kommuner, der fokuseres på. Her lægger valgudvalget ud med at fastslå, at en sammenlægning af Hals og Dronninglund vil være en omfattende proces, der - sideløbende med overtagelsen af mange nye opgaver - vil kræve stor åbenhed over for hinanden i de to kommuner. Vi er nu i 2010 Valgudvalget tegner herefter et billede af den nye Hals/Dronninglund Kommune ved at begive sig ud i et tankeeksperiment, hvor tiden er skruet frem til 2010. Her finder valgudvalget det realistisk at tro, at den nye kommune er: En af Nordjyllands mest attraktive og afbalancerede bosætningskommuner med en decentral udvikling, hvor servicen søges fastholdt i de 11 større byer - V. Has-sing/Stae, Gandrup, Hals, Hou, Ulsted, Dronninglund, Hjallerup, Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm og Agersted. Spændende at leve og bo i, og hvor de naturskabte værdier vil styrke kommunens styrke og betydning på både det turist- og bosætningsmæssige område. En kommune med et righoldigt udbud af varierede og gode boligmuligheder. En kommune med en række markante og historiske fyrtårne såsom Dronninglund og Voergård slotte, Dorf Mølle, Hals Skanse samt oplevelses-initiativer som f.eks Hjallerup Marked, torvedage i Hou og Hals og Sejlskibstræf. En kommune, hvor kulturen er central for borgernes trivsel og livskvalitet, og hvor foreningslivet skal benyttes til at sikre og fastholde det sociale liv - ikke mindst i de mindre bysamfund. En kommune, som har tætte relationer til Aalborg Kommune som regionsby, og hvor man er afhængig af en stærk regionsudvikling i forhold til f.eks. erhvervsudvikling, arbejdsmarked, infrastruktur og handel. Flere arbejdspladser Den nye kommune vil ifølge valgudvalget også kunne blive en kommune, der får forholdsvis flere arbejdspladser end i dag. Det mener valgudvalget kan opnås ved at fokusere på: At fastholde, udbygge og og omstille fremstillingsvirksomhederne til internationale markeder - og dermed eksport. At tiltrække videnvirksomheder inden for alle områder. At være på forkant med danske og især udenlandske turisters fremtidige behov og krav - samtidig med at områdets egenart udnyttes maksimalt. At fastholde et varieret dagligvareudbud og yderligere udbygge specialbutikker i forlængelse af turisme- og bosætningspotentialet. At udvikle oplevelsesindustrier. Fortsat at værne om og udvikle de små og mellemstore virksomheder til servicering af nærområdets behov og ønsker. Service tæt på I en ny kommune bestående af Hals og Dronninglund kommuner slår valgudvalget også fast, at den kommunale service skal være let tilgængelig. - Alle de nære ydelser som skole, daginstitutioner, ældrepleje med videre skal fortsat tage udgangspunkt i lokalområderne, hedder det fra valgudvalget, som fortsætter: - Samtidig ønsker vi at bevare de nuværende rådhuse i henholdsvis Dronninglund og Gandrup som lokale servicecentre. I kraft af sammenlægningen forventes etableret en rationel og effektiv organisation, som er præget af stor bæredygtighed. Større byråd Med den ovenfor beskrevne fokusering på blandt andet en fortsat decentral udvikling slår valgudvalget også fast, at fremtidstankerne om Hals/Dronninglund Kommune i 2010 ikke bare bliver realiseret af sig selv. - For at ovennævnte vision skal lykkes, skal der skabes de bedste betingelser for, at alle borgere føler et lokalt tilhørsforhold - uanset hvor de bor, konstaterer valgudvalget - og fortsætter: - Nærheden til indflydelse på det lokale liv og nødvendige, lokale ydelser skal sikres. Det betyder blandt andet, at nærdemokratiet skal styrkes ved at etablere et byråd på mellem 25 og 31 medlemmer. - Det betyder desuden, at den decentrale struktur på institutionsområdet med høj grad af lokalt selvstyre og borgerinddragelse ikke alene skal fastholdes, men videreudvikles, slutter valgudvalget, der samtidig peger på, at medarbejderne i Dronninglund Kommune er klar til at svare på spørgsmål fra borgere i Hals Kommune med interesse for at udbygge grundlaget for den beslutning, der skal træffes ved folkeafstemningen på tirsdag. Dronninglund Kommune kan på hverdage fanges på drlkom@dronninglund.dk eller på telefon 99471111, og vil man møde personligt op på rådhuset i Dronninglund, har dette til huse på Rådhusgade 5. Flertallet siger ja I Hals Byråd er der forud for folkeafstemningen på tirsdag et flertal på 10 mod 7, der foretrækker en sammenlægning af Hals og Dronninglund kommuner. Det er Bent Sørensen, Jørgen Hansen, Birthe Madsen Peter Johansen og Svenne Weinreich (alle S), Johannes Elsnab, Ib Munk, Jørn Mar-tinsen og Kai Hansen (alle V) samt Gert Andersen (K).

Forsiden