Lokalpolitik

Ja tak til nyt sommerhusområde

ASAA:På borgermødet i torsdags i Asaa blev der også fremlagt nye planer for 150 nye sommerhusudstykninger mellem Strandvejen og Geraa Engvej op mod campingpladsen. Dronninglund Kommune besluttede sig for at være med på vognen, da Miljøministeriet i foråret besluttede at udlægge 8000 nye sommerhusgrunde i hele landet. Ministeriet bad derfor kommunerne om et forslag til lokale placeringer, og Dronninglund Kommune fandt et område bag Geraa Engvej til 150 grunde. I erkendelse af, at salget af grunde i Melholt og Geraa ikke havde været den helt store succes, faldt blikket derfor på Asaa. - Vi ved godt, at det ikke ligger tæt på eller bag ved et eksisterende sommerhus-område, som kravet er, men det grænser op til campingpladsen, og vi har tidligere haft et projekt om et feriecenter, som dog blev taget ud af regionplanen, fortalte teknisk chef Thomas Jepsen. Området er udlagt som skovrejsningsareal, og det kan også fint lade sig gøre, idet grundene udlægges som enklaver med skov. Planen er er, at der bliver adgang fra stranden og etableres en ny vej til Geraa Engvej med videre adgang til stranden og Krebsehavet. Området kan ikke ses fra kysten. - Området etapeopdeles, og når amtet har lavet deres indstilling til Miljøministeriet, foretages en benhård vurdering af alle projekter, fortalte Thomas Jepsen, der håber at få svar til efteråret. Som allerede omtalt i gårsdagens avis, var der stor tilslutning til at "ville noget" med Asaa, og sommerhusprojektet faldt også i god jord. Dog faldt der ytringer om, at projekterne var enhedsprojekter, og gode hver for sig, men at det ikke umiddelbart skaber udvikling, da boligerne på havnen måske bliver for pensionister, og sommerhusområdet står tomt om vinteren.