Ja til 10 pct. årlig vækst

Turistudviklingen er fortsat i fokus, og det er godt for Nordjylland og turisterhvervet.

Det er også godt, at vi har et vågent og fremsynet NORDJYSKE og nogle visionære borgmestre, som i et sommerhus havde mod til at formulere en vision for et samarbejdende turisterhverv, der skal skabe vækst og øget beskæftigelse. Endnu en gang tak for dette mod og denne indsats, som turisterhvervet desværre ikke selv magtede. Det er så spændende, om turistkonferencen i morgen, onsdag, hvor erhvervet er blevet inddraget og inviteret, vil give den nødvendige sammensmeltning af ideer, samarbejde og udvikling, så at der kan skabes en holdånd, som vil placere turistudviklingen i superligaen i Europa. Enkelte tilkendegivelser siden borgmestermødet og sidst nogle artikler i NORDJYSKE kan give bange anelser, idet de synes at signalere * vi kan selv, vil selv og vi er de bedste. * vi er foran i udviklingen, og det skal andre ikke umiddelbart drage nytte af. * fokus på lokal sammenhold i stedet for fælles fokus på flee turister. Mit bud er, at vi nu trækker en streg i sandet, kigger fremad og får sat fokus på det, det handler om - nemlig: * en årlig vækst på 10 pct. svarende til borgmestrenes mål og vision * en bæredygtig turistudvikling Det er mit håb, at det bliver det overordnede tema og fokus på konferencen. Det skal og bør være sådan, for ellers kan det meget let havne i ørkesløs organisatorisk fnidder-fnadder og positionering. Uden et fælles mål og af en karakter som ovennævnte, bliver andre drøftelser let betydnings- og meningsløse. Vi skal jo huske på, at vi dels taler om vækst i beskæftigelsen og udvikling af turisterhvervet. Vækstmålet er derfor ikke til at komme uden om, og udgangspunktet for en helt nødvendig mål-middel drøftelse. Altså hvad skal der gøres for at vi når det fælles mål. Og såfremt vi skal lære af fortiden eller kopiere noget af det bestående må vi have det samme fokus, altså * hvad har de områder gjort, som har haft vækst? og * hvad har de områder gjort, som har haft stagnation/tilbagegang? Denne rationelle tilgang til udvikling har desværre ikke rigtigt været fremme. Andre indfaldsvinkler har af en eller anden årsag presset sig på. Ellers mener jeg, at vi skal sætte en hel ny dagsorden, hvor turisternes behov og rejsemønstre er i fokus, og hvor følgende er udgangspunktet: * Kommunalreformen med en region, der skal spille en central rolle. * En vækst på 10 pct. årligt. * En moderne, dynamisk og professionel struktur. * Vi skal således tænke som en stor virksomhed, hvor der sættes mål, udstikkes rammer og foretages resultatopfølgning. Derfor var visionen om et Nordjylland A/S et skridt i den rigtige retning. I "virksomheden" skal der være to organisatoriske niveauer – nemlig et regionsniveau og et kommunalt niveau. På regionsniveau skal der sættes mål (det har vi), udstikkes rammer, prioriteres og formuleres krav svarende til det, en bestyrelse udfører i en virksomhed. Noget af det, der også skal fastlægges, er bl.a. en afgrænsning af de geografiske områder, hvor der skal satses særligt på turistudvikling. Ligeledes skal der på regionsniveau stilles krav til og forhandles med de nationale organer, og principperne for en overordnet markedsføringsplan skal formuleres. På kommuneniveau skal der udarbejdes handlingsplaner omfattende indsatser, nye tiltag, udviklingen i beskæftigelse og kvalitet, krav til bestyrelsen o.l. Det hele skal fungere i et samspil, hvor de kommuner, der kan "levere varen" i form af vækst og udvikling særligt tilgodeses. "Skrækvisionen" på dette organisatoriske felt er en videreførelse af destinationstanegangen, hvor formændene fra destinationerne skal indgå i og fungere som en overordnet styregruppe. Det vil give plads til "Tordenskjolds soldater", og den lokale dynamik vil ikke få plads, og vækstmålet vil ikke få den nødvendige fkcus. Derimod vil det hele gå lidt i stå, idet * destinationerne vil "vogte" på hinanden * gruppen vil ikke være i stand til at foretage den nødvendige prioritering * der vil være for meget "bytteri" og prioriteres iht. hvem der "står for tur". Det er således mit håb, at amtsborgmester Orla Hav vil træde i karakter på konferencen i den forstand, at han alene vil fremme de drøftelser, der sikrer 10 pct. årlig beskæftigelses- og turistudvikling. På denne måde vil han jo komme med det bedste eksempel på, at vi har brug for en region, der er stærk, har kompetence og tænker i beskæftigelse. "Gammel vin på nye flasker" har vi slet ikke brug for. God konference! Hans Henrik Hansen, indehaver Blokhus Camping, Aalborgvej 62, Blokhus. E-mail: Blokhus@Blokhuscamping.dk