Børnepasning

Ja til 100 pct. røgfrie hjem

Mariagerfjord kommune har besluttet at afskedige to dagplejemødre som følge af, at deres mænd har røget i hjemmet, hvor dagplejemødrene passede andre folks små børn.

Fra foreningen Røgfrit Miljøs side vil vi gerne bifalde og støtte denne beslutning. Mariagerfjord kommune har her udvist det mod og den beslutsomhed, som Hjørring og Frederikshavn kommuner ikke besad, da dagplejemødre demonstrerede mod et foreslået forbud mod rygning i hjem, der benyttes til dagpleje. At foreningen anser dagplejemødrenes demonstration i disse kommuner for helt uforsvarlig, er en selvfølge. Vi opfordrer alle kommuner til at følge Mariagerfjord (og Odense) kommunes eksemplariske beslutning og udelukkende benytte 100 pct. røgfrie hjem som dagplejehjem. Alternativet er oprettelse af flere kommunale børnehave- og vuggestuepladser, hvor børnene kan blive passet af uddannede, ansvarlige pædagoger i helt røgfrie omgivelser. At nogle forældre i kommunen går til angreb på kommunens beslutning, anser vi for et svigt i omsorgen for deres egne børn. Som det fremgår af den ny rygelov i kapitel 3, §15: ¿I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf §§ 24 og 25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Stk 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.¿ Det er velkendt, at tobaksrøg ikke kan forhindres i at trække fra ét rum til et andet, og de skadelige partikler og giftstoffer bliver hængende i gardiner,-møbler osv., og den skader derfor de ekstremt sårbare, måske endda allergitruede børns helbred - også i ¿røgfrie¿ rum. Røgfrie rum i et rygerhus er og bliver en illusion, og det er trist at høre i Nordjyllands Radio P4 (12.12.), at folketingsmedlem Kim Christiansen, (DF) angriber kommunale embedsmænd i Mariagerfjord kommune for at overfortolke rygeloven. Kim Christiansens eget parti, Dansk Folkeparti var desværre også meget central i udvandingen af forslaget til ny rygelov, hvilket har medført, at loven har rigtig mange huller og fortolkningsmuligheder. En meget negativ indflydelse havde Søren Krarup og Jesper Langballe, og Kim Christiansen medvirker nu til at gøre loven endnu mere hullet. Vi minder om de helt klare udmeldinger fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse om tobakrøgs særdeles skadelige indflydelse på ikke mindst børns helbred, og vi gentager vores opfordring til kommunen om at holde fast på beslutningen - og ikke lade hensynet til dagplejemødres rygende mænd gå forud for pligten til at varetage børnenes tarv.