Ja til åbenhed og ærlighed

Jeg læste med stor interesse her i NORDJYSKE om den norske sociologs forskning omkring ærlighed versus løgn i forhold ledere/ansatte på arbejdspladserne (18.8.)

26.8. har NORDJYSKE atter et spændende indlæg om, hvor fokus er sat på relationerne mellem lederen og den enkelte ansatte, samt mellem de ansatte. Interessant at konstatere, hvordan sociologer og psykologer er opmærksomme på arbejdsmiljøet, og ikke mindst betydningen af relationerne på arbejdspladsen. Og hvad ikke er uvæsentligt, de rammer en ledelse må sætte, for at de ansatte kan føle tryghed, og at de ikke stresses. Den norske sociolog og forfatter til bogen ”Omgivet af Løgnere” har fat i en side af arbejdsmiljøet, der er utrolig væsentlig. Det er faktisk essentielt nødvendigt, at en virksomhed kan rumme ærligheden fra både leder /re og ansatte, for at arbejdsmiljøet er i orden. Jeg citerer fra artiklen: ”Ledere, som ikke korrigeres, svigter før eller siden” og senere fra chefen i en virksomhed: ” alle omkring mig løj! Undtagen G. Ham kunne jeg stole på”. Det er problematisk, uanset om det er fra ledelsesside eller de ansattes side. Hvilken chef kan mon ikke føle, at der sker en ændring i de ansattes ansigter og kroppe, når han/hun træder ind i det fælles rum? Hvilken ansat kan ikke mærke en leders/mellemleders anti/sympati, i en samtale eller blot kropsligt. Det kan ikke skjules fra nogle af siderne, og det er meget værdifuldt at få afklaret forholdene på en arbejdsplads. Derfor er det meget nødvendigt, at tillidsforholdene på arbejdspladsen afdækkes i en given arbejdsmiljøundersøgelse. Endnu vigtigere er det, at ledelsen tør at åbne for diskussionen om problemerne efterfølgende. Jeg er bange for, at det sjældent sker. Det første er lettere end det sidste, men det sidste, nemlig problemløsningen, er uomgængelig for at arbejdspladsen kan være et godt sted at være. Som der står i artiklen, så skal ledelsen slå tonen an, og det er så sandt, som det er skrevet! I artiklen 26.8. refereres der til sociologiske undersøgelser, hvor lederegenskabernes betydning for arbejdsmiljøet understreges, som værende af stor betydning. Det betyder, at ledere skal have en god uddannelse, ikke nødvendigvis i økonomi, men i psykologi og sociologi, for at have et godt begrebsapparat til at lede efter. Det er vigtige værktøjer. Egentlig de samme, som vi giver vore kommende lærere på lærerseminarierne i Danmark. Vi kender også ledernes søgen efter anerkendelse, så de kan legitimere at de er gode ledere, og have en følelse af, at de har gode loyale medarbejdere. Men sagen er, at autenciteten eller mangel på samme meget hurtigt opfanges af de ansatte. Faktum er blot, at hvis de ikke selv omgiver sig med ærlighed og åbenhed, kritisk sans og loyalitet, så skabes der et arbejdsmiljø, der er præget af sladder, subkulturer, mistillid og hvad værre er ligegyldighed og kynisme. Og så har vi den dårlige arbejdsplads. Det er at håbe, der kommer et større fokus på arbejdsmiljøet både i vore fagforeninger, og i de faglige klubber. Det bør vægtes lige så højt som aftalerne om lønnen. Det peger alle undersøgelser på.