Ja til aktion rent vand

Lokalpolitik 12. september 2002 08:00

HJØRRING: Et enigt økonomiudvalg har sagt god for, at der frigives 100.000 kroner til udarbejdelse af en rapport, der skal klarlægge deltaljerne for en ansøgning til amtet om at få tilladelse til at kulfiltrere en række af Bagterp Vandværks forurenede boringer. Dermed følger økonomiudvalget indstillingen fra teknik- og miljøudvalget. 12 boringer på Bagterp Vandværk, der forsyner over halvdelen af kommunens borgere med vand, er taget ud af drift på grund af pesticidforurening. Mangel på nye boringer med rent drikkevand gør det nødvendigt at rense de forurenede boringer. - Økonomiudvalgets medlemmer er betænkelig ved situationen. Ikke at de forurenede boringer skal renses, men alle ser selvfølgelig helst, at man udelukkende forsyner borgerne med rent drikkevand, siger borgmester Bent Brown (S). Men det findes desværre ikke i de mængder, vi skal bruge. Vi vil selvfølgelig fortsætte med at undersøge mulighderne for nye vandindvindingsområder, oplyser borgmesteren. Ansøgningen til amtet om tilladelse til at kulfiltrere de forurenede boringer, skal endelig godkendes af byrådet. Hjørring Kommune er ikke ene om problemet med forurenede boringer. Bl.a. har Odense Kommune netop ansøgt Fyns Amt om tilladelse til at kulfiltrere vand fra forurenede boringer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...