Redningsvæsen

Ja til akuthelikoptere

Man kan i NORDJYSKE søndag (7.12.) læse, at der er DF-oprør mod helikoptere, idet regionspolitiker Kim Bennike (DF) er imod helikoptere og dermed er uenig med sine partifæller på Christiansborg om flyvende akuthjælp.

I forbindelse med regionsvalget var Ib Poulsen (DF) imod redningshelikoptere, men går nu ind for helikoptere. Jeg er enig med Kim Bennike, jeg deltog selv i mødet i Brovst, både som kandidat og næstformand i den daværende amtsbestyrelse og husker, hvordan vi udarbejdede oplægget til regionsvalget, hvor vi var enige om, at det var bedre at få flere læge- og akutbiler, frem for nogle mindre lægehelikoptere, ligesom vi også var enige om at decentralisere sygehusene frem for at centralisere som nu, men Ib Poulsen er åbenbart som så mange andre DF"ere blevet ”banket” på plads, siden han nu har vendt på en tallerken. Ib Poulsen udtaler, at det, man talte om for tre år siden, var redningshelikoptere ved de store sygehuse. Det var jeg imod, men det, vi er inde på nu, er noget helt andet. I stedet for lægehelikoptere vil jeg hellere kalde det en slags akuthelikoptere. De kan blive vigtige i forbindelse med, at akutberedskabet ved nogle sygehuse bliver nedlagt. Her bliver helikoptere vigtige for, at man kan nå frem til en tilskadekommen inden for 15 minutter. Man taler om en responstid, og det er afgørende fortsat at kunne holde den under 15 minutter. Det er rigtigt, at man ikke kan kalde de små helikoptere for lægehelikopter, idet der ikke er plads til at behandle patienten, det er ren transport. Ifølge ledende overlæge på Odense Universitetshospitals traumecenter, Niels Dieter Røck, er begrundelserne for en permanent helikopterløsning, at tiden er den altafgørende faktor for patienterne, men generelt er der nok et urealistisk og romantisk forhold til, hvad ambulancehelikoptere kan, udtaler han. Men faktum er, at flyvevåbnets helikoptere allerede i dag udfører den slags transporter og er parate til at rykke hurtigt ud, når det er nødvendigt, der går kun cirka 15 minutter, fra alarmen lyder til en helikopter er på vingerne, med ombord er der altid en læge, ligesom der er plads til at arbejde med patienten. Men jeg vil godt stille Ib Poulsen tre spørgsmål. Der står i artiklen, at der kommer tre helikoptere, og at den ene skal placeres i Nordjylland. * Hvad har man tænkt sig i den periode, hvor disse helikoptere skal til deres rutinemæssige eftersyn, og det skal de jævnt tit. Skal nordjyderne så have en dårligere responstid for at få hjælp? * Ib Poulsen taler meget om responstid. Har han tænkt på, at det tager tid at starte en helikopter op og ligeså at finde et sted at lande, og at det skal tages fra responstiden? * Blandt de problemer, ambulancehelikoptere kan komme ud for, er vanskelighederne ved at flyve om natten eller i dårligt vejr, selv i Tyskland, hvor man har flere års erfaring med ambulancehelikopterne, er det problem ikke løst, her er ambulancehelikopterne nødt til at flyve fra og til afmærkede pladser, så ryger en del af den tidsgevinst, der er begrundelsen for at indføre ambulancehelikoptere, hvad har man tænkt sig at gøre ved det?