Lokalpolitik

Ja til at ekspropriere til vand

Byrådet har sagt god for, at der kan eksproprieres, hvis man ikke kan opnå frivilligt forlig med de lodsejere i Skjellerup, der er berørt af kommunens planer om at opføre et nyt vandværk i landsbyen.

Værket skal opføres ved Skjellerupvej og skal sammen med værket på Skivevej sørge for den fremtidige forsyning af vand til Hobroområdet.