Ja til at lade homoseksuelle blive viet i kirken

Skal præster kunne vie homoseksuelle par i kirken? Spørgsmålet har den seneste tid været til debat bl.a på baggrund af et forslag fra SF.

Det har lydt, at nu vil SF tvinge præsterne til at vie homoseksuelle. Det har af gode grunde udløst et ramaskrig, ikke kun fra kirkelige kredse, men også fra mange andre. Naturligvis ønsker SF ikke at tvinge præster til at udføre handlinger som de finder i modstrid med evangeliet. Men det er heller ikke det forslaget går ud på. Men hvad er meningen med SF's forslag? Siden 1989 har det været muligt for homoseksuelle par at indgå registreret partnerskab på rådhuset over for borgmesteren med samme retsvirkning som ægteskab, dog uden ret til at kunne adoptere og få en kirkelig vielse. En præst kan give parret en kirkelig velsignelse i forbindelse med en gudstjeneste, men det er helt op til den enkelte præst, hvordan det kan foregå, og der findes ikke noget ritual. Som også statsministeren var inde på, har Gud næppe et mere anstrengt forhold til homoseksuelle end til andre mennesker. Homoseksuelle er vel i øvrigt som folk er flest, og derfor er der naturligvis også religiøse homoseksuelle, der gerne vil have deres kærlighed bekræftet over for Gud ved et vielsesritual i folkekirken. Vi ved fra debatten, at der hos præster er delte meninger om Bibelens tekster og sådan må det vel nødvendigvis være på så væsentligt et spørgsmål. Men skal en præst, som finder det foreneligt med Biblen at vie homoseksuelle i kirken ikke have mulighed for det? Hvis den mulighed ikke åbnes, siger vi da ikke, at homoseksuelle ikke har fortjent Guds kærlighed og at de derfor ikke er helt så gode som flertallet i den danske befolkning? Derfor foreslår SF, at der åbnes mulighed for, at folkekirken og andre trossamfund kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab. Det vil sige, at de lovmæssige hindringer, der nu findes for, at præster i folkekirken og andre trossamfund kan medvirke ved vielser skal fjernes, så det bliver muligt at udarbejde ritualer og foretage vielser af homoseksuelle par med samme retsvirkning som et registreret partnerskab. SF ønsker på ingen måde at tvinge hverken folkekirken eller andre trossamfund til at forpligte sig til at gennemføre vielser af homoseksuelle, så det er ikke tanken at blande sig i trossamfundenes indre anliggender. Men naturligvis vil så væsentligt spørgsmål give anledning til debat. Sådan var det jo også, da Rigsdagen i 1947 ved lov bestemte, at kvinder kunne ordineres som præster i folkekirken. Loven om registreret partnerskab har nu virket i 15 år. Der er kommet åbenhed om homoseksualitet, som for ikke mange år siden var et tabubelagte område. Der er en stigende interesse for de religiøse spørgsmål og kirkens rolle diskuteres. Er tiden nu ikke kommet til at give de homoseksuelle mulighed for kirkelige vielser i folkekirken? Jeg håber, at det vil lykkes at give trossamfundene den mulighed. Hvordan den enkelte præst så vil forholde sig til spørgsmålet er op til ham eller hende. Det er ikke politikernes bord.