Ja til at ophæve lov om fyring

Det må være glædeligt for alle, at regeringen nu vil ophæve loven om fyring af de offentligt ansatte, der fylder 70 år. Manglen på arbejdskraft er blevet en slags ¿forbundsfælle¿ for Tidens Parti, der ønsker opgør med aldersdiskrimination i alle dens facetter.

Tidens Parti er optaget af at skabe et samfund med fleksibilitet, eftersom alt er individuelt ¿ også med hensyn til sundhed, livslyst og energi i en høj alder. Som en ¿honnørgestus¿ til alle, der i et langt liv har været på arbejdsmarkedet, ønsker Tidens Parti glidende overgangsmuligheder til otium. F.eks. muligheder for nedsat arbejdstid med efterlønsandele (efter 60 års alderen) og for en anstændig Folkepension på 13.500 kr. efter skat (fra 67 års alderen) med muligheder for skattefordele ved et antal timers arbejdsindsats. Når det gælder folkevalgte politikere, har der heldigvis aldrig været indført lovbestemt aldersgrænse. Der gælder kun de politiske organisationers velvilje til at opstille livserfarne mennesker ¿ og folkets dom på valgdagen. Disse muligheder prioriteres højt af Tidens Parti, der utrætteligt vil påvirke til en mentalitetsændring, hvor aldersdiskriminering bliver fortid. Medansvar overfor udviklingen er en borgerret, som får et samfund til at blomstre. Det modsatte fremmer ørkentilstande. Det er en gammel myte, at ældre pr. definition bliver senile og åndeligt retarderede. Sygdomme rammer borgere i alle aldre. Tidens Parti har fået solidt fodfæste uden mediehysteri ¿ fordi partiet er baseret på et sundt voksende krav om et Danmark med ligeværd for alle aldersgrupper.

Forsiden