Hospitaler

Ja til at samle sygehus

VISION:I dag, tirsdag, skal Regionsrådet starte debatten om, hvorledes Aalborg Sygehus fremover skal placeres og udbygges. Man kan enten samle sygehuset, der hvor Aalborg Sygehus Syd ligger i dag, eller man kan tænke lidt mere visionært og vedtage, at der skal ske en samling og udbygning på et eller andet sted tæt på motorvejen omkring Aalborg. Regionsrådet har som oplæg til mødet fået sammenlignet priserne for de to løsninger. En samling ved Aalborg Sygehus kræver, at de lave bygninger ved det psykiatriske sygehus rives ned, og erstattes af flere 9-10-15 etagers højhuse. Det kræver så, at der udbygges psykiatriske pladser andetsteds i byen. Samtidig skal de eksisterende lidt ældre bygninger renoveres for milliarder af kroner. Prisen for en sådan løsning er beregnet til en pris på 3,3 mia. kroner. Men heri er ikke medregnet en parkeringskælder, et logistiksystem af tunneller under området og den psykiatriske genhusning. Der er heller ikke modregnet de penge, man kan få ind ved at sælge bygninger og attraktive grunde ved det nuværende sygehus. Et nyt sygehus ved motorvejen er opgjort til at koste fem mia. kroner, hvilket i mit hoved ikke er meget mere, når man tager de begrænsninger med, som en udbygning/renovering af Aalborg Sygehus har og den usikkerhed, der er omkring prisen på renoveringerne. Desuden vil man alligevel aldrig kunne få en optimal løsning ved denne delvist eksisterende placering, da man er bundet af de begrænsninger, som de nuværende bygninger giver. Desuden kender alle ansatte, besøgende og patienter til de dårlige parkeringsmuligheder og trafikforhold for ambulancer omkring det eksisterende Sygehus Syd. Og dette bliver nok ikke bedre, efterhånden som parkeringspladser inddrages til nybyggeri, og Aalborg Sygehus Nord nedlægges med flere patienter på Syd. Jeg er ikke sikker på, at den planlagte ikke finansierede parkeringskælder vil batte meget her. Det eneste ansvarlige Regionsrådet derfor bør gøre er i de næste måneder at vedtage en udflytning til et helt nyt sygehus. Her er der ingen restriktionerne på, hvordan bygningerne skal indgå, og man kan planlægge det så det hele fungerer optimalt omkring pleje/behandlinger/operationer/logistik, ligesom der ikke vil være nogen begrænsninger på kommende udvidelser. Et sådant nyt lækkert sygehus vil også have en dragende effekt på sygeplejerske, læger og andet plejepersonale, så vi kan tiltrække nogle af dem, som vi har så hårdt brug for i Nordjylland. I Region Midt har man for længst taget sådanne visionære beslutninger. Man vedtog for ca. 25 år siden at bygge Skejby Sygehus uden for Århus. Og nu har man så vedtaget, at det skal udbygges massivt. De nordjyske regionsrådsmedlemmer burde stå ved deres ansvar og også tage en sådan modig beslutning om et helt nyt supersygehus. Især vores børn og børnebørn vil om mange år tænke tilbage og sige ¿Det var vel nok godt, at Regionspolitikerne var så fremsynede, at de i 2007 tog beslutningen om et supermoderne Nordjyllands Universitetshospital ved motorvejen¿.