Ja til bæredygtig udvikling

De fire amter, der kommer til at indgå i den nye Region Midtjylland har 22.6. fremlagt et oplæg til høring på, hvordan den nye region Midtjylland kan organiseres.

Det er nu hensigten, at samtlige interessenter ser på oplægget og komme med deres kommentarer og forslag til hvordan man som organisationer eller for den sag skyld enkelt personer gerne ser Region Midtjylland bliver organiseret. Det er i den forbindelse vigtigt, at understrege at de tanker og planer, der arbejdes med nu, udelukkende bliver vejledende. Det bliver naturligvis det nye regionsråd, der kommer til at beslutte, hvordan det skal udmøntes. I den politiske styregruppe, som består af økonomiudvalgene i de fire amter, har vi besluttet, at sætte denne proces i gang for at få belyst opgavens omfang og allervigtigst for at give de medarbejdere, der skal forsætte over i regionen en fornemmelse af hvilken virkelighed, de kan forvente, når regionen bliver en realitet. Der har allerede nu været forskellige kommentarer til det fremlagte materiale. Kommentarerne har hovedsagligt gået på geografisk placering af de decentrale enheder. Jeg kan godt forstå, at borgmestre og andre lokalpolitikere gerne ser en decentral enhed placeret i sin egen kommune. Derimod forstår jeg på ingen måde, at Kristendemokraternes amtsrådsmedlem fra Ringkøbing Amt går til kamp for at få 127 arbejdspladser placeret i Herning frem for Holstebro, det har intet med regionspolitik at gøre. De nye regionsråd skal som en af deres arbejdsopgaver arbejde med regional udvikling, det gør man efter SF's opfattelse ikke ved at flytte 127 arbejdspladser fra Holstebro til Herning, det er som jeg ser det vores opgave at sikre udvikling i hele regionen. Forleden var der i DR Midtvest to bud på regional udvikling, SF støtter 100 pct. det ene af de to bud. Det første bud kom fra Hernings borgmester, han havde været på besøg i Trafikministeriet for at drøfte motorvej. Han havde to projekter med. Det ene projekt er færdiggørelse af motorvejsstrækningen omkring Silkeborg og det andet er etablering af en motorvej mellem Holstebro og Herning. Jeg kan godt forstå, at strækningen omkring Silkeborg skal gøres færdig, jeg håber meget, at det lykkes at finde en linieføring, som tager optimal hensyn til det naturlandskab, som vejen skal gå igennem. En motorvej mellem Herning og Holstebro er derimod efter SF's opfattelse en rigtig dårlig idé. Tager man de overordnede briller på, er det ikke hensigtsmæssigt at bruge mere en milliard danske kroner på en vej, der har langt under 10.000 døgntrafikanter. Skal der bruges midler på infrastruktur, skal det sikres, at hele regionen får god adgang til motorvejsnettet. I Viborg Amt er der på enkelte strækninger etableret nogle 2 + 1 løsninger, disse løsninger afvikler trafikken rigtig godt, til gengæld har de en økonomi, som gør det muligt at etablerer sådanne løsninger flere steder. Derfor er dette en hensigtsmæssig løsning, som kan komme hele regionen til gavn. Det andet bud på regionaludvikling kom fra bestyrelsesformanden for HIH Kenneth Iversen. Kenneth Iversen arbejder for at HIH bliver en del af Århus Universitet. Lykkes dette er der virkelig gjort noget for regional udvikling i det vestjyske. Vi skal huske på, at en del vestjyske virksomheder har problemer med at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. Eksempelvis kan nævnes Vestas, som flytter udviklingsafdelingen til Østjylland. Jamo i Glyngøre påtænker det samme. Ser vi på udviklingen indenfor IT branchen, så har Columbus IT Partner lukket deres afdeling i Herning. EDB-Gruppen og WM-data (BFC), som begge oprindeligt er etableret i Herning har gennem de sidste udviklet deres virksomheder i det østjyske frem for det midtjyske. Det er helt klart, at det for den fremtidige udvikling i Vestjylland vil blive en styrkelse, at HIH og Århus Universitet indgår i et samarbejde. Derfor støtter SF naturligvis dette initiativ og håber meget at det vil lykkes. SF vil til enhver tid udvise interesse for initiativer, som kan gavne hele Region Midtjyllands udvikling på konstruktiv og bæredygtig vis.