Socialforsorg

Ja til bedre hjemmehjælp

} HOBRO:"Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp" - det lyder spændende, synes socialudvalget i Hobro Kommune, der er parat til at lægge billet ind på nogle statslige puljemidler til formålet. Formand for socialudvalget i Hobro Kommune Hans Poulsen (S) siger, at udvalget vil siger ja, hvis også socialudvalgene i Arden,Mariager og Hadsund godkender ansøgningen, der lyder på i alt 3,7 mio. kr. til fjordområdet. Hobro ønsker at bruge eventuelle puljemidler til at investere i informationsteknologi, som skal frigøre ressourcer til øget omsorg for de ældre.