EMNER

Ja til børneombudsmand

En af mine venner på Facebook inviterede mig forleden til at blive medlem af Facebook-gruppen "Børneombudsmand i Danmark - NU!".

Det sagde jeg naturligvis ja til - med glæde. Når emnet stadig er aktuelt. Problemet med den manglende børneombudsmand er ikke nyt. Kristendemokraterne har i Folketinget stillet forslag om at indføre en børneombudsmandsinstitution i 2005. Og længere tilbage, da KD hed Kristeligt Folkeparti, blev forslaget fremført i 2003. KD vil stille forslaget igen! Vi skal bare have samlet et tilstrækkeligt antal vælgererklæringer først. Det kan alle demokratisk indstillede mennesker hjælpe med, ved at gå ind på www.kd.dk og hente en vælgererklæring, udfylde og indsende til KDs landskontor. Kristendemokraterne finder, at børneombudsmanden skal udpeges af Folketinget, så den nye institution bliver synligt uafhængig af den til enhver tid siddende regering. Institutionen skal have beføjelse til at tage sager op i stil med Folketingets ombudsmand. Det er vigtigt for børn at vide, at de har en "advokat", de kan henvende sig til, når de synes deres rettigheder er blevet krænket eller tilsidesat. Med både en børneombudsmand og et børneråd vil børns rettigheder blive bragt i fokus på en langt bedre måde end i dag. Der foreslås oprettet en ombudsmandsinstitution for børn, som børn kan klage til, hvis de mener, deres rettigheder er blevet tilsidesat. En børneombudsmand vil kunne opnå større resultater i arbejdet for børns rettigheder, end Børnerådet har haft mulighed for inden for sit mandat. En børneombudsmand vil bedre kunne varetage børns klagerettigheder end Folketingets Ombudsmand - på grund af de særlige forhold, der gør sig gældende for børn. En børneombudsmand vil bedre kunne opnå større resultater i arbejdet med børns rettigheder. F.eks. kan man forestille sig, at børn i anbringelsessager, samværssager og lignende tunge sager vil få en person, der kan sikre dem bedre mod krænkelser af deres rettigheder, når de voksne slås.