Lokalpolitik

Ja til bolig i kro

TRANUM:Ejeren af bygningen på Strandvejen 40 i Tranum, som tidligere rummede Tranum Kro, vil gerne benytte bygningen til privat bolig med kun et enkelt lejemål. Det har teknisk udvalg sagt ja til. Ejeren har også søgt om tilladelse til at rive krobygningens sydfløj ned. Og det har teknisk udvalg også sagt ja til. Bygningen ligger på så stor en grund, at der senere kan udstykkes byggegrunde. Skal der senere ske en udstykning i flere parceller, skal der udarbejdes en lokalplan.