Lokalpolitik

Ja til boliger ved lystanlægget

Livlig debat før flertal på 12 i byrådet afgjorde at lokalplan skal igangsættes

FJERRITSLEV:HolmsøHuset A/S får grønt lys til at bygge 18 boliger ved Fjerritslev Lystanlæg. Men ikke uden sværdslag i kommunalbestyrelsen, hvor der var livlig diskussion om byggeplanerne, og fem erklærede sig som arge modstandere af ideen. Modstanden går både på at bygge i det hele taget i det aktuelle område og på at bygge i to etager. - Jeg synes vi skal tage mod projektet med kyshånd, opfordrede teknisk udvalgs formand Jørgen Eriksen (V). - På den måde får vi betalt stiforbindelsen mellem Søgade og lystanlægget, og arealet trænger til oprydning. Vi vil gøre en god gerning for byen ved at anbefale det. En af modstanderne, Otto P. Kjær (UP), mente at byens grønne åndehul vil blive ødelagt, og at man bør afvente næste uges debat om den nye kommuneplan og skaffe sig et overblik, før man kaster sig ud i en ny lokalplan. - Vi skal ikke bare føje en privat bygherre, sagde han. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) gjorde opmærksom på, at der er tale om et udlagt boligområde i den eksisterende bymidtelokalplan. - Hvis vi siger nej til byggeri, pådrager vi os erstatningsansvar. Arne Andersen var som det eneste Venstremedlem i mod planerne, især på grund af udsigterne til en smallere stiforbindelse end han mente det var tænkt fra kommunens side. - Der skal være en større åbning ned mod anlægget, og lastbiler skal kunne komme til bagsiden af forretningerne i Østergade. Det er vigtigt at beskytte den grønne kile ind i byen, og byggeriet kun være i en etage. Det hele er ikke tænkt godt nok igennem, sagde Arne Andersen. Per Halsboe-Larsen (S) hæftede sig ved, at der ikke loves kommunale garantier i projektet, og at projektet er en åbenlys mulighed for at få forskønnet et område. - Og to etager er nok nødvendigt for at byggeriet kan betale sig, sagde han. Niels Jørgen Godiksen (V) hæftede sig, at kommunen kan spare 1 mio. kr. på anlægsudgifter i 2005, og at niveauforskellen mellem et og to plan er meget beskeden. Karl Aage Jespersen (UP) mente, at det er unødvendigt med en ny lokalplan, da der i forvejen kan bygges i en etage. - Vi mangler ikke byggemuligheder, og det er synd for anlægget. Det hører ikke hjemme med to etager her, sagde han. - Men det kan selvfølgelig være, det bliver til en etage i løbet af et par år, tilføjede han til moro for de fyldte tilhørerpladser. De bløde bundforhold var et centralt emne, og Steen Andersen (UP) fastslog, at kommunen ikke har nogen form for ansvar i den retning. - Bygherren er udmærket klar over forholdene, og det er teknisk muligt at bygge der. Johan Svaneborg (UP) mente, at kommunen har et moralsk ansvar, hvis husene ender med at synke. - Og det bliver ikke sjovt at være i anlægget, når man bliver begloet fra balkonerne i anden sals højde, fastslog han. Ejler Winkel (UP) havde hellere set nybyggeri i oplandet, men erkendte, at området er udlagt til byggeri, og det må man stå ved. Søren Grøn (UP) fandt det vanskeligt at gennemskue projektet, og så ville han ikke gå ind for det. Seks Venstremedlemmer, de fire socialdemokrater samt Steen Andersen og Ejler Winkel stemte for at sætte lokalplanen i gang.