Ja til byggeri for 185 mio. kr

Borgmesteren forventer besøg af to ministre, når byggeriet af ny skole skal sættes i gang

HADSUND: Der blev hverken flaget eller spillet på tromme i går, da byrådet traf den endelige - på nær én procent - beslutning om at bygge en ny skole i Hadsund og bygge den eksisterende om til boliger og kulturhus. Til gengæld klagede borgerne sig heller ikke over, at byrådet besluttede at gældsætte dem med 54 millioner kroner til en byggekredit. Der var nemlig kun én enkelt borger til stede, som ikke var valgt eller på arbejde. Men var beslutningen om at gøre kommunen til bygherre på et 185 millioner kroner stort projekt ikke nok til at lokke borgerne til byrådssalen, så gjorde den indtryk på politikerne selv. Knud Christensen (V) konstaterede, at det er sjældent, at en byrådspolitiker er med til at sætte byggeri i gang af dén størrelse, og borgmester Karl Christensen spurgte byrådsmedlemmerne, om de kendte dén følelse, at forventningerne til noget kan være så ekstreme, at man har svært ved at udtrykke glæden, når det bliver til virkelighed. Borgmesteren måtte da også opleve, at hans stemme knækkede, og at han måtte have brillerne af for at tørre tårer bort. Det skete, da han særskilt takkede kommunaldirektør Bo Nielsen for den indsats, han har ydet i den fire-årige periode, der er gået siden "Vision Hadsund Skole" blev tænkt første gang. Karl Christensen afslørede, at han selv undervejs har været indstillet på at droppe projektet, men så havde "vendt skråen". Nu glædede han sig over udsigten til "en ny, moderne, fleksibel skole, hvor der kan undervises efter nye pædagogiske principper", og han udtrykte forventning om, at både undervisningsminister Ulla Tørnæs og erhvervsminister Bendt Bendtsen kommer til stede, når der i august skal tages det første spadestik til byggeriet, der forventes færdigt - hedder det sig nu - engang i efteråret 2004. Ministerinteressen bør blive vakt - mener Karl Christensen - både af selve skolen og af det samarbejde mellem det offentlige og det private, der har ført projektet i hus. Der er dog som nævnt det men - hvis størrelsesorden borgmesteren altså beregner til én procent - at byrådet traf sin beslutning under den forudsætning, at byggefirmaet KPC godkender de betingelser, som kommunen har stillet til det fremtidige samarbejde. Den usikkerhed var ny for byrådet, og Venstres gruppeformand Mogens Jespersen ville godt vide, om der var noget nyt, han burde vide, før han sagde ja. Det var der ikke, sagde borgmesteren, der kaldte hængepartiet for "juristeri". Det slog byrådet sig til tåls med. Mogens Jespersen glædede sig i øvrigt over, at byrådet har udnyttet muligheden for at bygge en helt ny skole og over, at byrådet har fået 95 procent af sine ønsker til byggeriet opfyldt. - Det er faktisk flot, hvad enten det er en skole eller et lille parcelhus, sagde han og erklærede sig både glad og stolt. Socialdemokraternes gruppeformand Rita Moore kaldte den nye skole spændende og flot, glædede sig over de muligheder den giver for elever og lærere og fremhævede skolens beliggenhed og den kommende svømmehal. Byrådets tredje gruppe, Johannes Sørensen (T), stemte i glædeskoret og håbede i øvrigt, at den nye skole bliver "rummelig i ordets bredeste forstand".