Ja til byggeri i fredet natur

Teknik- og miljøudvalget siger god for nedrivning af det gamle sommerhus og opførelse af et nyt hus på Kystvejen 67 i Hirtshals.

Sommerhuset på Kystvejen 67 i Hirtshals skal rives ned for at give plads til et nyt. Foto: Peter Broen

Sommerhuset på Kystvejen 67 i Hirtshals skal rives ned for at give plads til et nyt. Foto: Peter Broen

Sommerhuset ligger på et fredet naturareal, men ved fredningen i 2006 sagde Fredningsnævnet god for at det gamle sommerhus kan udskiftes med et nyt. Det er dog en betingelse, at Fredningsnævnet får projektet til godkendelse. Nu har Hjørring Kommune holdt en budrunde for at sælge og udstykke sommerhuset med en grund på knap 1000 kvm, og højestbydende har indsendt et byggeprojekt, der falder i teknik- og miljøudvalgets smag. - De laver det faktisk - synes jeg - meget i respekt for omgivelserne. Meget diskret og smukt, og med en lille forsænket gårdhave, så man skal helt hen til den, før man får øje på den, roser Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. Projektet går på et hus i halvanden etage med kælder, der må anvendes til beboelse. Desuden skal der bygges en garage i kælderniveau og med en tagflade, der kan bruges til terrasse i tilknytning til husets stueetage. Det samlede areal bliver på 220 kvm inkl. kælder, hems og garage. Huset placeres samme sted som det eksisterende, men bliver ca. 5,5 meter længere og en lille smule højere. Huset vandskures og males gråt, mens taget beklædes med tagpap. Resten af det fredede areal skal fortsat være rekreativt område med græsningsarealer for kreaturer. Arealet skal forsynes med selvlukkende låger, så offentligheden har adgang til arealet. Området er beliggende i byzone, men skal tilbageføres til landzone. Teknik- og miljøudvalget godkender projektet og videresender det til Fredningsnævnet til godkendelse.