EMNER

Ja til byggeri på engareal

{ Amtet har sagt nej - nu siger kommunen ja. Et flertal i teknik- og miljøudvalget ønsker at give tilladelse til, at der i Brønderslev kan opføres et hus på et område, der udgør beskyttet fersk eng. Kommunerne har overtaget en stor del af miljøopgaverne efter amterne, og en af opgaverne er at vurdere, om der skal gives tilladelse til at bygge i miljøfølsomme områder. I november fik ansøgeren afslag på sin ansøgning hos amtet, og den nye ansøgning er ifølge teknisk forvaltning identisk med ansøgningen til amtet - dog har borgeren reduceret det område, som han ønsker at bygge på, som er beskyttet naturområde.