Kræft

Ja til censur?

I anden del af min bog "Mågecanceren" giver jeg den fulde forklaring på, hvorfor epidemien af lungekræft i Strandby udviklede sig, som den gjorde.

Og klart og tydeligt viser, at sygdommen her i byen var forårsaget af støvet fra den asfaltfabrik, der lå her i byen 1953-75. En forurening, der blev årsagen til mere end 25 menneskers død af lungekræft. Jeg fortæller ligeledes om, hvorledes jeg i 2005 søgte doktorgraden ved Københavns Universitet og efter mere end et år og en meget mærkelig sagsbehandling fik afslag på min ansøgning, ligesom jeg fremlægger et brev, jeg i sin tid modtog fra statistikeren Arne Nielsen, Arvebiologisk institut Københavns Universitet med fuld anerkendelse af de statistiske metoder, jeg bruger og selv har udformet. Med til sagen hører, at dekanen Ulla Wewer, der i sit brev anerkender mit arbejde har brugt læger fra Kræftens Bekæmpelse som rådgivere i sagen. Det jeg fortæller om er således blandt andet råddenskaben ved Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabelige fakultet. På den baggrund er det med undren, at jeg læser artikel "Tobaksmillioner lugter" (14.8.), og jeg finder det uforståeligt, at forskningschef Lars Hvilsted og dekanen Egon Toft på nogen måde kan acceptere den form for censur, som Kræftens Bekæmpelse udøver mod forskning, der ikke støtter foreningens monomane kampagner mod tobak. En kampagne, der utvivlsomt er et af vor tids største økonomiske bedrag, da kampagnen dækker over det forhold, at sygdomme som lungekræft og kronisk obstruktive lungesygdomme er erhvervssygdomme og erstatningsberettiget, men det er samtidig årsagen til, at vi her i landet gør alt for lidt for at bekæmpe partikelforureningen på arbejdspladser. Tobaksrygning er jo selvforskyldt og uden erstatning. Meget andet som epidemiologiske undersøgelser, møbelsnedkeres næsekræft og stigningen i planocellulære lungecarcinomer, der udgår fra de store luftveje viser, at det skyldes aflejring af partikler og kommer i forbindelse med den store industrielle vækst. Hertil kommer forhold som, at alle kræftfremkaldende forbindelser er elektrophile og derfor vil bindes til jernholdige materialer som blå asbest og jernholdige sten materialer. At læger, der har skaffet sig gode faste ansættelser med titler som overlæger i Kræftens Bekæmpelse begynder at pege fingere af læger, der får tilskud tobaksindustri kan undre.