Børnepasning

Ja til dagpleje i flystøj

Politikere tillader småbørnsinstitution på Gjøl på tværs af helhedsplan.

En stordagpleje med op til 15 børn larmer mere end et enkelt startende fly i ny og næ, mener politikerne i teknik- og miljøudvalget. Desuden har der før været almindelig dagpleje på ejendommen. Arkivfoto: Michael Bygballe.

En stordagpleje med op til 15 børn larmer mere end et enkelt startende fly i ny og næ, mener politikerne i teknik- og miljøudvalget. Desuden har der før været almindelig dagpleje på ejendommen. Arkivfoto: Michael Bygballe.

Et stort flertal i teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt har sagt ja til oprettelsen af en stordagpleje med op til 15 børn på Gårdkærsvej på Gjøl, selv om ejendommen ligger inden for støjzonen for Aalborg Lufthavn. I den nys vedtagne helhedsplan, som er kommunens værktøj til fysisk planlægning, er det fastsat, at der ikke må etableres forureningsfølsom anvendelse - og det er pasning af småbørn i institution - inden for områder med risiko for støj på mere end 55 decibel. Det niveau vurderer forvaltningen vil blive overskredet til op mod 60 decibel. Alligevel går alle i udvalget på nær socialdemokraten Karl Schrøder ind for at tillade stordagplejen, og det er der en god forklaring på, oplyser udvalgsformand Otto Kjær Larsen (V). - Vi siger ja, fordi der i forvejen er en almindelig dagpleje på ejendommen, og så tror jeg såmænd, at en stor børneflok larmer mere end aktiviteterne på lufthavnen, tilføjer han. Forvaltningen havde indstillet, at politikerne sagde nej ud fra den vedtagne helhedsplan. - Det skal de jo gøre, men så er det jo op til os politikere at vurdere sagen. Ellers kunne vi bare overlade sagsbehandlingen til forvaltningen, som udvalgsformanden siger. Om sit forbehold siger Karl Schrøder, at man skal tage støjgrænser alvorligt, og at det er små uskyldige børn, man udsætter for belastningen. - Der er en grund til, at man har de vejledende støjgrænser, og jeg vil i hvert fald have forholdene undersøgt meget nøje, før jeg kan gå med til en børneinstitution i det område.