Lokalpolitik

Ja til debat om mere plads til fyrværkeri

Naboer er bekymrede over udvidelse fyrværkeri-firma

AALBORG:Nordjyllands Amt tager nu det allerførst skridt på vejen mod, hvad der måske ender med en tilladelse til, at fyrværkerifirmaet LCH Import kan udvide virksomheden på Nørholmsvej. Politikerne i amtsrådets økonomiudvalg sagde i går ja til, at der indledes en såkaldt foroffentlighedsfase. Senere skal amtet udarbejde en såkaldt VVM-redegørelse, og byrådet i Aalborg skal ændre lokalplanen for området, før udvidelsen kan blive en realitet. Men allerførste skridt bliver altså en foroffentlighedsfase, hvor der informeres om projektet via en pjece, ligesom der holdes et borgermøde. Naboer utrygge Amtsborgmester Orla Hav (S) siger, at han allerede har haft henvendelser fra flere naboer, som er utrygge ved planerne. - Det kan man bestemt ikke bebrejde dem. Men der bliver i de kommende måneder en række muligheder for at ytre sig, før først amtsrådet og siden byrådet skal tage stilling, siger amtsborgmesteren. Orla Hav venter en amtslig afgørelse, før amtet nedlægges til nytår. Amtets embedsmænd konstaterer, at ansøgningen fra LCH Import ikke strider mod formelle krav. - Men med ulykken i Seest i erindring er der naturligvis en række aspekter, som skal vurderes meget nøje, før vi konkluderer på sagen, siger Orla Hav. Jordvolde Det er netop Seest-ulykken i 2004, der er årsag til, at LCH Import har behov for mere albuerum. Firmaet producerer ikke selv fyrværkeri, men har siden 1965 importeret og videresolgt fyrværkeri fra Mølholmsvej. Nye skærpede krav efter ulykken for to år siden gør, at der skal være større afstand til naboer. LCH Import ønsker derfor at udvide sit areal med 5,5 hektar til 8,3 hektar. På det nye areal skal der anbringes containere, omgivet af jordvolde, som skal forhindre, at et eventuelt uheld kan brede sig uden videre. Samtidig ønsker virksomheden at blive godkendt til at oplagre op til 500 tons NEM (Netto Eksplosivstof Mængde). I dag er firmaet godkendt til at opbevare op til 200 tons. Alt i alt vil virksomheden på årsbasis ikke importere og videresælge mere fyrværkeri end i dag, men de nye krav til butikkerne gør, at fyrværkeriet kun må befinde sig i butikkerne en kort periode og derfor skal ligge i længere tid hos importøren, fremgår det af sagens akter.