Ja til dialog og åbenhed

”110 procent tryghed er vigtigt”. Under denne overskrift bragte NORDJYSKE Stiftstidende (14.5.) et Synspunkt fra Lars Karlsen.

Synspunktet handlede om Vattenfalls planer om at bygge verdens første demonstrationsanlæg, der kan opsamle og lagre CO2 med det mål at spare atmosfæren for 1,8 millioner tons CO2 om året. I Vattenfall er vi helt enige i, at borgernes tryghed er en væsentlig del af dette projekt. Vi er fuldt ud opmærksomme på, at CO2 og ikke mindst lagring af CO2 er ukendt stof for de fleste. Derfor har vi helt fra begyndelsen været åbne om projektet og informeret hyppigt, så alle interesserede kan følge med. Vi har allerede afholdt to velbesøgte borgermøder i Birkelse og har planer om flere af den slags initiativer. Vi lægger vægt på dialog og den direkte kontakt til vores naboer og de borgere, der bor i området, hvor vores undersøgelser nu skal vise, om det er muligt at lagre CO2. Det gælder i det hele taget om at afmystificere projektet. For at fastholde en tæt dialog har vi samlet en gruppe af lokale borgere. Ud over at følge projektet på nær hold skal denne gruppe også ”holde os til ilden” og hjælpe os med at gøre opmærksom på, hvor der er behov for information. Vi glæder os meget til et godt samarbejde med gruppen, som vi allerede har holdt det første møde med. Lars Karlsens positive og konkrete forslag om fjernvarme til Jammerbugt, brug af alternative brændsler på Nordjyllandsværket og muligheder for det lokale erhvervsliv kigger vi gerne på. Vi ønsker i det hele taget at være en aktiv medspiller i Aalborg og Jammerbugt. Vi tør dog ikke umiddelbart love at tilbyde billig fjernvarme til borgerne i Jammerbugt. På nuværende tidspunkt ved vi ganske enkelt ikke, om det er realistisk set ud fra et økonomisk og et teknisk perspektiv. Når det gælder det lokale erhvervsliv, er vi selvfølgelig som alle andre virksomheder nødt til at holde os til generelle regler og love omkring udbud. Men der er ingen tvivl om, at så snart vi går i gang med et klimaprojekt til mellem 1 og 2 milliarder kroner, vil det på den ene eller anden måde give et positivt ”afkast” til en række af de lokale virksomheder og forretningsførere. I det hele taget er det Vattenfalls håb, at det banebrydende projekt, vil sætte Nordjylland på verdenskortet og vise, at vi i Danmark kan præstere løsninger, der virkelig kan være med til at knække klimakurven.