EMNER

Ja til dialog

FAGFORENINGER:10.5. havde arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen igen et langt forsvar for den såkaldte danske arbejdsmarkedsmodel her i avisen. Men forsvaret for den danske arbejdsmarkedsmodel var samtidig et angreb på de fagforeninger, der står uden for LO-familien. Her går Ibsen igen den socialistiske del af fagbevægelsens ærinde ved at råbe: "Ulven kommer". Ibsen forsvarer som altid konflikten frem for dialogen. Problemet med Ibsens udgydelser er, at han bruger sin platform som ”neutral” og ”objektiv” samfundsforsker til endnu engang at fremføre sin egen socialdemokratiske klagesang om, at den danske arbejdsmarkedsmodel er i fare, som følge af tiltagende medlemsflugt fra de socialistiske fagforbund og en tilsvarende medlemsvækst hos bl.a. Kristelig Fagbevægelse. Der er intet nyt under solen. Ibsen gør sig igen og igen til talsmand for et mere og mere forstenet LO-system. I indlægget klandrer Ibsen bl.a. Kristelig Fagbevægelse for, at vi ønsker at begrænse blokaderetten. Vi synes faktisk, det er et helt rimeligt krav at stille. Det er da helt hen i skoven, at den socialistiske del af fagbevægelsen har lov til at blokere og chikanere danske virksomheder, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere i forvejen har indgået en overenskomst med et dansk fagforbund. For mig at se vil det være langt mere konstruktivt i forhold til bevarelsen af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis Flemming Ibsen og den øvrige LO-fagbevægelse, valgte at anerkende de frie fagforeninger på lige fod med LO-forbundene. Hvis vi skal bevare den danske arbejdsmarkedsmodel så kræver det først og fremmest to ting. For det første, at LO-fagbevægelsen anerkender de frie fagforeningers ret til at tegne overenskomster, og for det andet, at de frie fagforeninger påtager sig et større ansvar som overenskomstpart i takt med, at vi kommer til at repræsentere en stadig større del af de danske lønmodtagere. I Kristelig Fagbevægelse er vi parate til at påtage os dette ansvar.