Ja til dispensationer inden skolestart

DRONNINGLUND:Børne- og kulturudvalget har forud for skoleåret 2005/06 sagt ja til at udstede 13 dispensationer i forhold til reglerne om skoledistrikt. Det sker, fordi de nævnte dispensationer ikke er klas-seudløsende, og dermed er der 11 elever fra Dronninglund Kommune og to ditto fra Sæby Kommune, der sammen med deres forældre kan glæde sig over at have fået deres dispensations-ønsker opfyldt. Det drejer sig om fem elever fra Klokkerholm Skoledistrikt, der har fået ja til ønsket om at blive optaget på Hjallerup Skole, en fra Dronninglund, der vil til Hjallerup, en fra Asaa, der vil til Dronninglund, samt fire fra Agersted, der vil til henholdsvis Dronninglund (to), Flauenskjold og Asaa. Dertil kommer to fra Stensnæsskolen i Voerså, der vil krydse kommunegræn-sen for i stedet at gå i skole i Agersted. Der bliver alt i alt tale om ni børnehaveklasser i det nye skoleår. Det er én færre end i indeværende skoleår, og med 11 børnehaveklasseledere til rådighed har børne- og kulturudvalget besluttet, at resttiden for den ene "ekstra" leder skal bruges i børnehaveklasserne med mere end 20 elever, mens den anden "ekstra" leder overføres til Hjallerup Skole, hvor en ny gruppe af dampbørn bliver overflyttet til.