Ja til en fuld lægeuddannelse i Nordjylland

Bestyrelsen for Aalborg Universitet (AAU) ønsker at etablere en fuld lægeuddannelse i Nordjylland. Et initiativ, der fortjener al mulig opbakning. Der tegner sig mange og meget spændende perspektiver ved at opbygge en lægeuddannelse på AAU.

AAU er kendetegnet ved og anerkendt for sin uddannelsesform, der baserer sig på en udstrakt grad af teambaseret projektundervisning, som tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. En arbejdsform, der er meget eftertragtet blandt aftagerne af de færdige kandidater, ikke mindst i erhvervslivet, hvor man erkender, at nye initiativer og problemløsninger bedst skabes med en kreativ og resultatorienteret tankegang, som netop er en grundbestanddel af studie- og ikke mindst forskningsmiljøet på AAU. En fjerde lægeuddannelse i Danmark vil supplere og udfordre de eksisterende lægeuddannelser i Århus, Odense og København, fordi den vil basere sig på en anden undervisningsform med et (tiltrængt) mere tværgående syn på årsagssammenhænge, sygdomsbehandling og med større vægt på en forebyggende og medicoteknisk indsats. Principper der naturligvis også vil være styrende for den til grund liggende forskningsdel. Den nødvendige paratviden, som en lægeuddannelse må og skal indeholde, bindes op på et klarere anvendelsesorienteret sigte, frem for den klassiske udenadslære, der vanskeligt kan rumme den uendelige mængde af viden, der produceres på området. En moderne metodik for tilegnelse af tilgængelig viden er en absolut nødvendig forudsætning for et fortsat højt vidensniveau blandt fremtidens læger. AAU har bl.a. ved sin uddannelse af ingeniører bevist, at man på det nordjyske universitet er i stand til at uddanne både fagligt dygtige og eftertragtede kandidater, der byder sig til på arbejdsmarkedet som en opfindsom og resultatorienteret ressource. Lægeuddannelsen i hele landet kan i høj grad tage ved lære heraf. Sundhedsstyrelsen er skeptisk over for det nordjyske initiativ. Sundhedsstyrelsen er øjensynligt ikke indstillet på at anbefale nye ukontrollerede initiativer og henholder sig bl.a. til, at der vil være fare for en overproduktion af læger. Det er et argument, det kan være mere end vanskeligt at forstå og acceptere set med nordjyske øjne. Lægemanglen er allerede særdeles mærkbar i store dele af den nordjyske region, og prognoserne er på dette område temmelig dystre. Der kan samtidig registreres stærkt stigende efterspørgsel på læger inden for medicoindustrien. En ny lægeuddannelse fra AAU med den tydelige erhvervsprofil, der kendetegner store dele af det nordjyske universitetsmiljø og med en oplagt kobling til ingeniøruddannelserne, sådan som det allerede kendes i dag, vil utvivlsomt gøre en ny generation af læger fra AAU særdeles eftertragtede. Lad os få sat gang i den nordjyske lægeuddannelse til gavn for udviklingen og moderniseringen af lægeuddannelsen i landet og til glæde og gavn for den kommende nordjyske region og dens patienter samt regionens erhvervsmuligheder.