Lokalpolitik

Ja til en høring

Det Radikale Venstre ønsker en offentlig høring om de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen, inden Folketinget i januar begynder at behandle reformen.

Alene på skatteområdet betyder reformen engangsudgifter på 270 mio. kr. og hvordan ser det ikke ud på andre områder, når vi ved, at der kun er skatteyderne til at betale. Strukturreformen er med statsministerens ord en af de største reformer, der overhovedet er gennemført i den forrige og nuværende generation af politikere. Derfor er det helt afgørende, at regeringen giver sig tid til og drøfte indholdet og konsekvenserne af de 48 lovforslag, hvor der på 2800 sider står hvordan de fem regioner og ca. 100 kommuner skal fungere. I regeringspartierne Venstre og Konservative er der tilsyneladende også mange frustrationer og frygt for nærdemokratiet, herunder de små skoler, men også fjernelse af miljøområdet fra amterne (regionerne), til kommunerne bør regeringen bestemt overveje igen. Vagn Kvist folketingskandidat (R), Stadionvej 18, Pandrup vagnkvist@mail.dk