EMNER

Ja til en ny struktur

Svinerøgter emeritus Poul Jespersen, Bjergby, bebrejder mig (11.1.), at jeg i tidligere læserbreve om naturtilstanden herhjemme har langet ud efter landbruget.

LANDBRUG:Svinerøgter emeritus Poul Jespersen, Bjergby, bebrejder mig (11.1.), at jeg i tidligere læserbreve om naturtilstanden herhjemme har langet ud efter landbruget. Det har jeg ikke gjort for at ”forfølge” eller ”hetze” mod en bestemt samfundsgruppe (hvilket jeg nogen gange er blevet skudt i skoene), men for at påpege et stort samfundsproblem (hvor landbruget så bare spiller en meget central rolle). Så udgangspunktet er altså et forsvar for en truet natur, snarere end et angreb på landmændene. P.J. spørger også om, hvor vi kunne finde en erstatning for de 60 mia. kr. som dansk landbrug sidste år indtjente. Et godt og relevant spørgsmål. Jeg mener blot, at man skal se denne indtjening i en større sammenhæng, idet jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved det overordnede regnskab, som man bør se dansk landbrug i. F.eks. ydes der jo landbrugsstøtte i et format, der gennemsnitligt svarer til en kvart mio. pr. landbrug. Landbrugets samlede gældsbyrde har i dag passeret de 300 mia. (med deraf følgende galopperende rentebyrde), mens dets bidrag til bruttonationalproduktet sammen med fødevareindustrien udgør ca. 4,5 pct. Under 1 procent af befolkningen er ansat i landbruget, alligevel lægger produktionen beslag på 63 pct. af den danske jord. Strukturudviklingen fordrer, at der bliver færre og færre landbrug, men at hvert enkelt bliver større og større. Denne spiral, der kræver konstante udvidelser, har nu bragt prisen på landbrugsjord op på helt urealistiske højder (300.000 pr. hektar), og man må derfor frygte at hele denne finansboble en dag sprænger. Omkostningerne for naturen er synlig for enhver: Store, monotone landskabstyper, læhegn bliver sløjfet, stier forsvinder, gylle- og lugtproblemer, bræmmeafstande overholdes ikke, økologiske forbindelser kappes over etc. Med den seneste ophævelse af braklægningsordningen er 83.000 hektar ”ny natur” atter blevet sløjfet. Nitrat- og fosforbelastningerne af vore jorde bliver større og større, mens biodiversiteten skrumper tilsvarende. Er det en hensigtsmæssig udvikling? Jeg taler ikke for en nedlæggelse af dansk landbrug, men for en helt anden form for struktur, der tilgodeser bæredygtighed, naturinteresser, menneskelig trivsel og dyrevelfærd. For den nuværende tilstand er hverken sund eller holdbar.