EMNER

Ja til et åbent og mere demokratisk EU

FORFATNING:Det er en sand fornøjelse at gennemlæse Forfatningstraktaten og de nye demokratiske initiativer den rummer. Forfatningstraktaten sikrer et mere åbent EU. Der bliver fuld åbenhed, når EU lovgiver. Rådsmøderne bliver offentlige, og både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter får mere indflydelse. Europa-Parlamentet vil fremover være medlovgiver på 75 pct. af al EU-lovgivning, herunder landbrugspolitikken. Det kan man kalde en sund demokratisk udvikling! Derfor er det forkert, når Folkebevægelsen mod EU påstår,at de nationernes indflydelse er truet. Det er blot endnu en klagesang fra nej-bevægelsens skræmmekampagne. I øjeblikket er nejbevægelsen kun i stand til at komme med vildledende og undvigende påstande. Drop de falske påstande og fremlæg i stedet Folkebevægelsen Mod EU's sande dagsorden. Et isoleret Danmark uden evne til at magte globaliseringens udfordringer.