Lokalpolitik

Ja til et job-center med én myndighed

JOBCENTER:Socialudvalget i Brønderslev Kommune er uenig om, hvilken model af jobcenter man skal vælge. Og i den forbindelse nævner formanden for socialudvalget Kim Toft i NORDJYSKE Stiftstidende sin begrundelse for at anbefale et B-jobcenter. Kim Toft begrunder sin beslutning med anbefaling af et B-jobcenter med økonomi, og det skal selvfølgelig også indgå i vurderingen, men eksemplet med at det kan gå helt galt økonomis for Brønderslev -Dronninglund Kommune med et C-jobcenter, hvis en stor virksomhed lukker og der efterfølgende bliver mange ledige, må bero på en misforståelse eller læsefejl. Selv om Brønderslev-Dronninglund Kommune (pokkers til langt navn) skulle indgå aftale med staten om et C-jobcenter, har staten fortsat finansierings-ansvaret for ledige der modtager arbejdsløsheds penge. Min begrundelse for at anbefale Brønderslev og Dronninglund kommuner om at indgå aftale med staten om et C-jobcenter er blandt mange gode eksempler. Blandt andet: I et C-jobcenter, er der kun én myndighed nemlig kommunen, og kommunen varetager hele beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper, også de forsikrede ledige efter delegation fra Staten. Rammer og vilkår fastlægges i en kontrakt. Ledelsen i C jobcenteret er kommunal , alle medarbejder er ansat af kommunen, og nogle medarbejdere vil være overført fra staten til kommunen. Statstjenestemænd vil dog blive udlånt til kommunen C-jobcentre får overført midler fra staten til dækning af løn og øvrig drift, ligesom C-centre får overført en årlig bevilling til aktiviteter og tilbud til forsikrede ledige. Jeg mener, Brønderslev og Dronninglund kommuner står godt rustet til et kommende C-jobcenter. Vi har i forvejen de fysiske rammer ude på Arbejdsmarkedscenteret på Kornumgaardsvej, og vi har et dygtigt personale som i samarbejde med det nye personale som bliver ansat, nok kan matche de nye og spændende opgaver . Og samtidig vil Borgmester Jens Arne Hedegaard og det øvrige byråds ønske om en indgang for borgerne, uanset om man modtager kontanthjælp eller understøttelse blive opfyldt med et C-jobcenter. Dette ønske var medvirkende til, at byrådet i Brønderslev oprettede Arbejdsmarkedscenteret ude på Kornumgaardsvej, hvor det også var planen at Arbejdsformidlingen skulle flytte ud. Nu har byrådet chancen for at gøre den vision til virkelighed med et C-jobcenter.