Lokalpolitik

Ja til et land i balance

Der tales kommunestruktur alle vegne i øjeblikket. Vi er midt i den frivillighedsfase, der er lagt ind i reformprocessen, hvor kommunerne frem til nytår kan forhandle sig frem til frivillige sammenlægninger.

Det er da også en smuk tanke at gå frivillighedens vej, men spørgsmålet er, om det i praksis også er hensigtsmæssigt. Ganske vist følger der efter nytår en afslutningsfase, hvor Indenrigsministeriet trækker de endelige streger på det nye kommunale Danmarks-kort. Der er imidlertid lagt op til, at der ved den lejlighed kun bliver tale om småjusteringer. I øjeblikket er billedet ret kaotisk. I Pandrup havde vi således som udgangspunkt lagt op til en sammenlægning med alle tilgrænsende kommuner med henblik på at nå et befolkningsunderlag på 50.000-60.000. Brønderslev og Løkken-Vrå vil imidlertid ikke være sammen med Brovst, der godt vil være sammen med Løkken-Vrå, men ikke med Brønderslev. Løkken-Vrå og Brønderslev vil gerne have Aabybro med, men Aabybro ønsker ikke at være sammen med Brønderslev. Som en dark horse huserer Fjerritslev i periferien som mulig medbejler til en Jammerbugtkommune. Lyder det indviklet? Det er det faktisk også. Alle vil i og for sig gerne have Pandrup med i en eller anden ny kommunal enhed, og et flertal i vores byråd vil gerne have alle med, men de vil ikke være sammen indbyrdes. Derfor må vi vælge - og dermed også vælge fra. Over det ganske land tegner der sig et meget broget billede spændende fra relativt små kommuner til gigantkommuner med flere hundrede tusinde indbyggere. Lige så broget er billedet i Nordjylland. Her ser gigantkommunen Aalborg ud til at kunne føje to eller tre mindre kommuner til sit indbyggertal. Mod nord tegner der sig en storkommune på 60.000-70.000 indbyggere (Sindal, Hjørring, Hirtshals og muligvis Løkken-Vrå). Mod nordøst er billedet indtil videre usikkert, ligesom det er mod øst, vest og syd. Meget tyder dog på, at vi i Nordjylland får kommuner fra 20.000 indbyggere op til 200.000. Hverken på landsplan eller lokalt bliver der, så længe frivillighedens kaos råder, tale om et homogent kommunalt Danmark typisk bestående af enheder på omkring 50.000 indbyggere bygget op omkring et større bysamfund. Det, man ikke kan lade være med at spørge sig selv om, er: Er den oprindelige tanke bag reformen realiseret med et så broget kommunalt Danmarks-kort? Var en del af formålet ikke at skabe homogene kommunale enheder med henblik på at kunne servicere borgerne så effektivt og omkostningsbevidst som overhovedet muligt for derved også at kunne bevare det økonomiske grundlag for fortsat velfærd? Var meningen ikke, at kommunerne hver især skulle have en størrelse, der gjorde dem i stand til rent faktisk også at kunne løse de mange og tunge opgaver, de skal overtage fra amterne? Kattelem, frivillige sammenlægninger og samarbejdsaftaler på kryds og tværs har intet med forenkling at gøre, men åbner tværtimod en ladeport for alle dem, der ønsker at pleje særinteresser, ride private kæpheste og tænke med skyklapper i stedet for i overordnede helheder. Denne tænkning i overordnede helheder, når det gælder den nationale indretning af det kommunale Danmark er netop en landspolitisk opgave. Den opgave bør landspolitikerne derfor tage på sig og ikke af angst for at lede landet kaste ansvaret over på lokalpolitikerne med deraf følgende risiko for, at processen løber af sporet. Ikke af ond vilje eller af mangel på politisk format, men fordi lokalpolitikernes opgave netop er lokal og derfor ikke egnet til at skrue et overordnet landsdækkende kommunalt Danmarkskort sammen på den mest hensigsmæssige måde. Hvis det resultat, der foreligger til nytår, når frivillighedsfasen er slut, derfor ser alt for broget ud, så bør man fra centralt hold ikke være bange for at træde i karakter og forvandle et eventuelt kludetæppe til noget, der hænger bedre sammen ud fra en helhedsbetragtning om, at vi skal have kommuner, der selvstændigt kan løse de opgaver, der er dem betroet - og løse dem på en effektiv og tilfredsstillende måde set med borgernes øjne! Det er jo det, det hele handler om og ikke, hvem der nærer varme følelser for den ene nabo, men ikke for den anden.... Må vi bede om et Danmark og et Nordjylland i balance! Flemming Jansen, Østertled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk