Pandrup

Ja til et nyt indgangsparti

Teknisk udvalg siger ja til, at et nyt indgangsparti på Pandrup Baptiskirke i Bredgade kommer så tæt på fortov og vej, at en byggtelinie på 12 meter overskrides.

Teknisk udvalg siger ja til, at et nyt indgangsparti til Pandrup Baptistkirke kommer tættere på fortov og Bredgade end lokalplanen giver mulighed for. Nu skal bl.a. naboerne høres. Foto: Lars Pauli

Teknisk udvalg siger ja til, at et nyt indgangsparti til Pandrup Baptistkirke kommer tættere på fortov og Bredgade end lokalplanen giver mulighed for. Nu skal bl.a. naboerne høres. Foto: Lars Pauli

En lokalplan for området indeholder en byggelinie på 12 meter - der skal være 12 meter fra vejmidte til byggeri. Men teknisk udvalg er klar til at give en dispensation, så byggelinien kan overskrides. - Vi ser ingen problemer i, at baptistmenigheden får lov til at bygge et nyt indgangsparti, som kommer tættere på fortov og vej end lokalplanen giver mulighed for. Vi tror, det kun vil give meget minimale gener for gående på fortovet, at der engang imellem skal folk ud af og ind i kirken. Der er en meget beskeden trafik på fortovet, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknisk udvalg. Men selv om teknisk udvalg siger ja til en dispensation, så skal der en høring til, inden baptistmenighedenkan begynde byggeriet. Dispensationen skal i høring hos bl.a. naboer i mindst 14 dage.