Skagen

Ja til fælles strandpolitik

Samme niveau på alle strandene i Toppen af Danmark

LØKKEN-VRÅ:Teknisk udvalg siger ja til et forslag fra Toppen af Danmark om at indføre en fælles strandpolitik for alle de syv kommuner i turismesamarbejdet. Der er 225 km strande i Toppen af Danmark og de er områdets største aktiv set i et turistmæssigt perspektiv, mener Toppen af Danmark. Destinationsselskabet ønsker at højne niveauet for strandpleje og foreslår at niveauet skal være ens i hele området. - Der er ingen tvivl om, at det vil være et stort aktiv, hvis vi turistmæssigt kan markedsføre Toppen af Danmark som et område, hvor strandene er rene og attraktive - hele året rundt, mener Erik Sørensen, formand for Toppen af Danmark. Hvis man får et ja fra alle syv medlemskommuner, Sæby, Læsø, Frederikshavn, Skagen, Hirtshals, Hjørring og Løkken-Vrå, skal der udarbejdes en egentlig strandpolitik, som integreres i Toppen af Danmarks overordnede, fælles turismepolitik. Strandplejen i Løkken-Vrå ligger allerede stort set på det niveau, som Toppen af Danmark ønsker. - Vi skal bare have en ekstra strandrensning i perioden september til november, fortæller teknisk udvalgs formand, Kim Bach. I denne periode plejer strandene kun at blive renset én gang, og det skal altså fremover gøres to gange.