Lokalpolitik

Ja til fem kæmpevindmøller

Teknik- og miljøudvalg går imod naboer og med projektmagere.

Konsulentfirmaet Cowi har i forbindelse med VVM-redegørelsen lavet denne visualisering af udsigten fra krydset Fristrupvej/Skivevej, som den tager sig ud efter opstilling af fem vindmøller halvanden kilometer væk.

Konsulentfirmaet Cowi har i forbindelse med VVM-redegørelsen lavet denne visualisering af udsigten fra krydset Fristrupvej/Skivevej, som den tager sig ud efter opstilling af fem vindmøller halvanden kilometer væk.

Tidligere på sommeren blev der givet grønt lys til et vindmølleprojekt ved Døstrup og Finderup, og nu er et projekt ved Hejring på kommunegrænsen til Viborg tæt på at være igennem en omfattende godkendelsesprocedure. Viborg Kommune har sagt god for projektet, og Mariagerfjord kommunes teknik- og miljøudvalg har nu også nikket ja til, at der opføres fem store vindmøller i området. Begge vindmølleprojekter har i løbet af foråret været sat på standby, da man fra kommunens side ønskede at afvente en analyse fra Sundhedsstyrelsen om vindmøllers mulige skadelige virkninger på helbredet. Men da rapporten om "sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter" i maj stort set frikendte kæmpevindmøllers skadelige virkning på mennesker, er der altså nu givet grønt lys for møllerne. Først skal byrådet dog endeligt godkende projekterne. Selve opførelsen ventes at kunne gå i gang i løbet af efteråret.