Ja til fem velfærdsrettigheder

Kære Karen Jespersen. Til lykke med jobbet som socialminister. Det er ingen hemmelighed,

at du og jeg har haft vores uenigheder. Men sådan er det jo i politik. Ikke desto mindre ser jeg frem til, at vi kan gøre fælles indsats for de mennesker i Danmark, der har hjælp behov. Mennesker, hvis liv og problemer går ud over politiske uenigheder. I Socialdemokratiet foreslår vi som bekendt, at danskerne får nogle helt konkrete velfærdsrettigheder. Og nogle af dem, der ligger mig allermest på hjerte, er velfærdsrettighederne til vores ældre. Det handler om at give ældre mennesker mulighed for at blive i eget liv. At livet ikke bliver fattigere eller mere indskrænket, bare fordi éns fødselsdato forsvinder lidt i disen. Et samfund med plads til alle er også et samfund med plads til de ældre. Det håber jeg, at du og jeg kan enes om. Derfor håber jeg, at du kan sætte kryds ud for disse fem velfærdsrettigheder til vores ældre. Og med dit kryds forpligte dig til at indføre disse rettigheder, så hurtigt som muligt, i samarbejde med Socialdemokratiet. For vores ældre er tiden vigtig ¿ ja, faktisk vigtigere end for de fleste andre - så det er bare om at komme i gang: * Ret til en daglig tur i frisk luft for plejekrævende * Ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre * Ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen * Ret til pleje og omsorg af ét plejeteam bestående af én fast kontaktperson og max. 4 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimerne * Ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gængse hjælpemidler leveres inden for 2 dage Med ønsket om et konstruktivt samarbejde, og en stærk socialpolitik i Danmark.