Lokalpolitik

Ja til fjernvarme fra gårdanlæg

Økonomiudvalget sagde ja til fjernvarmeledning fra Gårestrup

HJØRRING:Økonomiudvalget gav grønt lys for at lægge en fjernvarmeledning fra Gårestrup Vestergaard APs ejendom til Hjørring ved Vellingshøjvej. Biogasanlægget på ejendommen producerer så megen varme, at der kan leveres varme til Hjørring fra anlægget. - Alle i udvalget synes, at det er en god ide at udnytte varmen. Der lægges en ledning til Højene, der udnytter det eksisterende net. Alle synes, at det er en god ide at udnytte den gratis ressource, siger borgmester Bent Brown (S). Ikke alle er dog lige begejstrede for projektet. Flere landmænd skal nemlig afgive jord til at grave ledningen ned. Udvalget for Teknik og Miljø har anbefalet, at ledningen skulle lægges langs vejen i så vid udstrækning som muligt. Helt undgå ekspropriation kan man dog ikke. Det er virksomheden Grøngas A/S, der skal gennemføre projektet og det forudsættes, at virksomheden afholder alle udgifter til ekspropriation. Naboer har klaget over, at det nye halmkedelanlæg vil give flere røg- og lugtgener samt øget trafikbelastning på Vellingshøjvej. Klagefristen for projektet er 26. oktober. Det er uvist om Energiklagenævnet lader en eventuel klage have opsættende virkning.