EMNER

Ja til flere investeringer

Mange danskere er med rette bekymrede. Bekymrede over den stigende arbejdsløshed, nedslidningen af den offentlige sektor samt de mørke økonomiske udsigter.

2008 har for mange familier været et år, hvor usikkerheden om fremtiden blev meget aktuel. At mange politikere fuldstændig overså faresignalerne ses bl.a. af statsministerens nytårstale fra 2008, hvor han sagde, at den største risiko var, at det faktisk kom til at gå for godt. Samme benægtelse af faresignalerne gjorde statsministeren sig også skyldig i efter sommerferien og ved Folketingets åbning, hvor ”manglen på hænder” iflg. statsministeren var det største problem. Socialdemokratiet er meget optaget af, at familierne trygt kan planlægge fremtiden, samt at vi har et velfungerende velfærdssamfund. Svarene på disse udfordringer er mange, men minimum følgende 3 punkter skal iværksættes. For det første skal der satses massivt på offentlige investeringer. Forbedringer af skoler, infrastrukturen, sygehuse mm. Investeringer der både er nødvendige og som kan sætte gang i væksten. Offentlige investeringer sikrer merbeskæftigelse langt bedre end skattelettelser, som i den nuværende situation for mange vil blive gemt på kistebunden, eller gå til importerede varer. Offentlige investeringer er vejen frem og vil også være med til at fremtidssikre uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet mm. For det andet skal det sikres, at bankerne igen vil låne penge ud. Det kan ske ved at staten indskyder kapital i bankerne. Men det er for Socialdemokraterne en klar forudsætning, at statens penge sikres bedst muligt og at fortidens synder i bankverdenen stoppes effektivt. Kredit og kreditgivning er en livsnødvendighed i et moderne samfund. Det sikrer investeringer i nye arbejdspladser, uddannelse mm, men sikrer også at den helt almindelige familie stadigvæk har muligheden for at låne til en anden bil, ombygning i hjemmet eller noget helt tredje. Disse initiativer skal for det tredje følges op af en vækstpakke. Krisen koster arbejdspladser i det private erhvervsliv. Derfor skal vi have en vækstpakke, der især satser på grønt indenfor energi og miljø. Uanset hvorledes den globale økonomiske krise udvikler sig, så vil såvel energi og miljø være drivkraften i den globale økonomi. Der er Danmark stærkt, og det skal vi udnytte. De kommende måneder og de politiske handlinger bliver helt afgørende for, hvorledes Danmark klarer den globale krise, og for Socialdemokraterne er det afgørende, at offentlige investeringer bliver en del af svaret.