Lokalpolitik

Ja til flere kvinder i politik

Et gammelt citat siger: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det!" Men hvilken kvinde, det er valget!

Ser vi på antallet af kvinder i folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser ser vi det samme billede, som vi indtil for få år siden fik øje på, hvis vi kiggede ned af chefgangen i virksomhederne - for få kvinder i forhold til antallet af mandlige kolleger. I dag har de stærke piger og kvinder i det private erhversliv fundet vej til de tunge bestyrelsesposter og de ledende stillinger. Og dette skift er blevet anerkendt. Øget produktivitet og mere tilfredse medarbejdere er blevet resultatet, fordi de bløde værdier har fået mere plads på chefgangene samtidig med kvindernes indtræden. Og samtidig med, at der er kommet fokus på de gode sider ved at blande kønnet på chefgangen har vi kvinder har lært at sige, og gå efter, hvad det er vi vil. Nu siger vi ikke længere kun, at vi vil, hvis det passer ind i mandens karriere - nu vil vi rent faktisk selv. Og samtidig med, at vi har lært at sige, hvad vi vil - så er det også blevet legalt for kvinder at gå efter de højere stillinger og efter magten. Effekten har forstærket sig selv! Denne forskel vil vi også møde i det politiske billede i de kommende år. Der er allerede sket meget landspolitisk, men kommunalpolitisk vil vi også komme til at se - og opleve forskellen! Og, hvad er det så, at kvinderne kan bidrage med, som det kniber lidt med i forhold til de mandlige kolleger? Den største forskel er nok som nævnt forholdet til de bløde værdier. I kvinders liv er der helt naturligt mere fokus på, hvad bløde værdier er. Hele vores liv har vi lært at tage os af de ting som relaterer sig til de bløde værdier og vi mærker dem dagligt og helt inde på kroppen. Mænd er gode til at sætte sig mål og gå efter dem. Og fordi mænd er så resultatorienterede - hvilket jeg i øvrigt betragter som værnede en god egenskab - så er det måske lidt nemmere for dem, at overse nogle af de bløde værdier i deres iver efter målet. Derfor er en kombination af både kvinder og mænd den bedste løsning. Et andet positivt træk ved kvinderne er, at vi ofte giver lidt mere af os selv. Som kvinde føler du ofte ansvaret lidt tungere på dine skuldre og vil ofte i din opgaveløsning gå lidt mere efter den perfekte løsning. Hvor manden i et selskab ofte rejser sig og holder talen ud fra et par notater på en krøllet serviet, så møder kvinden altid op med en foreberedt og pænt trykt tale på et stykke glat papir. Som kvinder er vi vant til at skulle umage os lidt mere for at få anderkendelsen, og det smitter af i den måde vi varetager vores opgaver. Det er videnskabeligt bevist, at dækningsbidraget i en virksomhed stiger med cirka fem procent, når der er kvindeligt toplederskab i virksomheden. Med de fem procent ville der blive plads til væstentlige velfærdsforbedringer ude i kommunerne. Jeg vil byde velkommen til flere kvinder i lokalpolitik!