Ja til flere kvinder og bløde værdier i politik

GIRLPOWER:Et gammelt citat siger: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det". Men hvilken kvinde, det er valget. Ser vi på antallet af kvinder i folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser, ser vi det samme billede som på chefgangen i virksomhederne indtil for få år siden: for få kvinder i forhold til antallet af mandlige kolleger. I dag har de stærke piger og kvinder i det private erhversliv dog fundet vej til de tunge bestyrelsesposter, de ledende stillinger. Øget produktivitet og mere tilfredse medarbejdere er blevet resultatet, fordi de bløde værdier har fået mere plads på chefgangene samtidig med kvindernes indtræden. Den største forskel er nok forholdet til de bløde værdier. I kvinders liv er der helt naturligt mere fokus på, hvad bløde værdier er. Hele vores liv har vi lært at tage os af de ting, som relaterer sig til de bløde værdier, og vi mærker dem dagligt, og helt inde på kroppen. Mænd er gode til at sætte sig mål og gå efter dem. Og fordi mænd er så resultatorienterede - hvilket jeg i øvrigt betragter som en god egenskab - så er det måske lidt nemmere for dem, at overse nogle af de bløde værdier i deres iver efter at nå målet. Derfor er en kombination af både kvinder og mænd den bedste løsning. Et andet positivt træk ved kvinderne er, at vi ofte giver lidt mere af os selv. Som kvinde føler du ofte ansvaret lidt tungere på dine skuldre, og vil ofte i din opgaveløsning gå lidt mere efter den perfekte løsning. Hvor manden i et selskab ofte rejser sig, og holder talen ud fra et par notater på en krøllet serviet, så møder kvinden altid op med en foreberedt og pænt trykt tale på et stykke glat papir. Som kvinder er vi vant til at skulle umage os lidt mere for at få anderkendelsen, og det smitter af i den måde vi varetager vores opgaver. Det er videnskabeligt bevist, at dækningsbidraget i en virksomhed stiger med cirka fem procent, når der er kvindeligt toplederskab i virksomheden. Med de fem procent ville der blive plads til væsentlige velfærdsforbedringer ude i kommunerne. Forkortet af red.